bip.gluchow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Głuchów www.gluchow.pl
Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego.NABORY na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r. strona główna 

NABORY na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w
Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy w Głuchowie. 

1 ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Wójta Gminy Głuchów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów oraz na wolne stanowiska kierownicze

2.ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Wójta Gminy Głuchów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Głuchów

3. INFORMACJA po zakończeniu I Etapu Naboru - oceny formalnej ofert

4. INFORMACJA po zakończeniu II etapu naboru

5. INFORMACJA o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 14:04:40 Informację zaktualizowano 2018-05-28 14:11:27, wprowadzający: Lech Kowara
Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie
Finansowym Urzędu Gminy 

1.Zarządzenie Wójta Gminy - Regulamin naboru

2. Zarządzenie Wójta Gminy - Ogłoszenie o naborze

3. INFORMACJA z I etapu naboru

4. PROTOKÓŁ z przeprowadzonego naboru

5.INFORMACJA o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-07 12:20:09 Informację zaktualizowano 2018-09-07 12:20:42, wprowadzający: Lech Kowara
2019 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektora do spraw pozyskiwania funduszy
europejskich. 

1. Regulamin naboru

2. Ogłoszenie o naborze

3. Protokół Komisji Konkursowej z przeprowadzonego naboru.

4. Informacja o wyniku naboru.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 13:39:37, wprowadzający: Lech Kowara
2019 Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka w
Głuchowie. 

1. Ogłoszenie o naborze

2. Regulamin Naboru

3. Klauzula Informacyjna

4. INFORMACJA z I etapu naboru

5. INFORMACJA o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-10 14:29:27, wprowadzający: Lech Kowara
5. NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie
Finansowym (obsługa szkół) 

1. Ogłoszenie o naborze - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52/2019 z dnia 11 października 2019r.

2. Regulamin naboru

3. Wynik oceny formalnej - I etapu naboru 28.10.2019r.

4.4. Informacja o wyniku naboru 05.11.2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-12 11:55:07 Informację zaktualizowano 2019-10-12 11:58:20, wprowadzający: Lech Kowara
6. NABÓR na stanowisko Inspektora w Referacie
Finansowym (obsługa GOPS-u) 

1. Ogłoszenie o naborze - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51/2019 z dnia 11 października 2019r.

2. Regulamin naboru

3. Wynik oceny formalnej - I etapu naboru 28.10.2019r.

4. Informacja o wyniku naboru 05.11.2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-12 11:56:30 Informację zaktualizowano 2019-10-12 11:56:50, wprowadzający: Lech Kowara
7. NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie
Finansowym (obsługa kasy) 

1. Ogłoszenie o naborze - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2019 z dnia 11 października 2019r.

2. Regulamin naboru

3. Wynik oceny formalnej - I etapu naboru 28.10.2019r.

4. Informacja o wyniku naboru 05.11.2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-12 11:58:04 Informację zaktualizowano 2019-10-12 12:05:29, wprowadzający: Lech Kowara
8. NABÓR na stanowisko- Inspektora w Referacie
Rozwoju Gospodarczego  

1. Ogłoszenie o naborze

2. Regulamin naboru.

3.Wynik oceny formalnej - I etapu naboru 28.10.2019r.

4. Zawiadomienie o nie rozstrzygnięciu naboru. 15.11.2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 13:03:01 Informację zaktualizowano 2019-10-17 13:03:36, wprowadzający: Lech Kowara
9. NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 

1.Ogłoszenie o naborze

2. Regulamin naboru

3. I ETAP naboru - wynik 30.10.2019r.

4. Informacja o wyniku naboru 05.11.2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 13:29:56, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gluchow.pl