Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
INFORMACJA o wydłużeniu czasu pracy UG w środy
TRANSMISJA obrad Rady Gminy
Przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych z jednostek OSP Gminy Głuchów..
RAPORT o stanie Gminy Głuchów za 2018r.
ROZEZNANIE RYNKU w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Głuchów"
Wybory ławników na lata 2020-2023
PRZETARGI 2018r.
PRZETARGI 2019
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 poniżej 30 tys. EURO
Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego.
NABORY na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich z dnia 13.09.2019r.
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek za śmieci od 01.02.2019r.
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
KONKURSY na stanowiska Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Białyninie i Głuchowie
Dane
Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu
HARMONOGRAM zbiórki odpadów w 2019r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r.
INFORMACJA o możliwości zwrotu podatku akcyzowego
Zarządzenie Wójta Gminy o wyborach sołtysów i rad sołeckich 24.01.2019r.
Adopcja zwierząt
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2018-2023
Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
ORGANIZACJE pozarządowe w 2020r.
Prawo lokalne
Statut
REGULAMINY UG
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Podatki
Taryfy
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r. poniżej 30 tys. EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
° Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
° Załączniki graficzne do Uchwały nr XII/78/07 z dnia 15 grudnia 2007r.
° Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
24. Obwieszczewnie o przystąpieniu do
sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
oraz o przystąpieniu do sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów 

treść obwieszczenia

 2. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania dla fragmentów obrębu wsi Wysokienice i Prusy
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 17:22:53 Informację zaktualizowano 2020-03-11 14:32:04, wprowadzający: Lech Kowara
23. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Głuchów oraz o przystąpieniu do sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów 

1. Treść obwieszczenia

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Borysław, Michowice, Wysokienice, Złota wraz z prognozami oddz

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentu obrębu wsi: Złota wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 11:34:40 Informację zaktualizowano 2018-11-06 11:34:52, wprowadzający: Lech Kowara
22. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Głuchów oraz o przystąpieniu do sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. zmian mpzp gminy Głuchów dla
fragmentów obrębu wsi Miłochniewice, Głuchów
i Kochanów 

1. Treść obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Miłochniewice, Głuchów, Kochanów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-20 09:57:17, wprowadzający: Lech Kowara
21. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w miejscowości Białynin-Południe
(obejmującego działki nr ewid. 1041, 1058, 1089
i fragment działki nr ewid. 1118) oraz uchylenia
Uchwały Nr XI/52/2015 Rady Gminy Głuchów 

1. Treść obwieszczenia

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 14:52:46, wprowadzający: Lech Kowara
20. Obwieszczenie o przystąpieniu do
sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentów obrębów wsi: Białynin
Krasówka, Głuchów, Janisławice,
Miłochniewice, Złota oraz o przystąpieniu do
sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla potrzeb ww. zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Głuchów 

1. Treść obwieszczenia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian MPZP gm. Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Białynin Krasówka, Głuchów, Janisławice, Miłochniewice oraz fragmentu obrębu wsi Złota wraz z prognozami oddziaływania na środow

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gm. Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Janisławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 09:26:48 Informację zaktualizowano 2017-03-01 09:48:23, wprowadzający: Lech Kowara
19. Ogłoszenia Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Głuchówdla terenów
położonych w miejscowości Białynin Krasówka,
Celigów, Reczul, Borysław, Michowice, gmina
Głuchów  

1. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów - uchwała Rady Gminy Głuchów nr XVI/88/2016 z dnia 31.05.2016r.

2. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów - uchwała Rady Gminy Głuchów nr XVI/89/2016 z dnia 31.05.2016r.

3. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów - uchwała Rady Gminy Głuchów nr XVI/90/2016 z dnia 31.05.2016r.

4. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej - uchwała Rady Gminy Głuchów nr XVI/91/2016 z dnia 31.05.2016r.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 11:30:46, wprowadzający: Lech Kowara
18.OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głuchów o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Głuchów dla fragmentów
wsi: Michowice, Głuchów i Wysokienice oraz
Jasień wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko 

1. Treść ogłoszenia z dnia 29.04.2016

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 09:04:58, wprowadzający: Lech Kowara
17. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu obrębu wsi Złota wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko 

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-02 15:16:40 Informację zaktualizowano 2016-02-02 15:17:14, wprowadzający: Lech Kowara
16. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w miejscowości Białynin Krasówka,
Celigów, Reczul, Borysław, Michowice, gmina
Głuchów 

1. Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 15:01:17 Informację zaktualizowano 2016-01-12 15:10:38, wprowadzający: Lech Kowara
15. Obwieszczenie o przystąpieniu do
sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
oraz o przystąpieniu do sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
-dla fragmentów wsi Głuchów i Wysokienice oraz
fragmentu wsi Jasień 

1.Treść obwieszczenia Wójta Gminy Głuchów z dnia 10.03.2015r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 12:58:42, wprowadzający: Lech Kowara
14. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Głuchów uchwalonego
uchwałą nr XIII/78/07 Rady Gminy Głuchów z
dnia 30 października 2007 r. oraz o
przystąpieniu do sporządzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb
ww. zmiany miejscowego planu.  

1. Treść obwieszczenia

2.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów w części dotyczącej treści uchwały nr XIII/78/07 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 października 2007 r. stanowiącej

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 13:13:45 Informację zaktualizowano 2014-09-16 13:19:29, wprowadzający: Lech Kowara
13.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentów obrębów wsi Białynin Krasówka,
Borysław, Głuchów, Głuchów Lasy, Jasień,
Kochanów, Michowice, Miłochniewice i Wysokienice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
oraz projektuprojektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Głuchów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.  

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-20 14:54:49, wprowadzający: Lech Kowara
12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów
obrębów wsi: Białynin-Południe, Celigów,
Głuchów, Michowice, Miłochniewice, Prusy,
Skoczykłody, Wysokienice, Złota 

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian mpzp oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. zmian mpzp

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian mpzp dla fragmentów obrębów wsi: Celigów, Głuchów, Michowice, Miłochniewice, Wysokienice, Prusy, Białynin-Południe i Skoczykłody wraz z prognozą oddzi

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:04:23, wprowadzający: Lech Kowara
11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w
miejscowości Białynin Krasówka, gmina
Głuchów, obejmującego działkę nr ewid. 522 

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany mpzp

2. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP

3. Treść planu

4. Treść prognozy

5. Rysunek planu

6. Rysunek prognozy

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 10:38:02 Informację zaktualizowano 2014-01-29 10:38:44, wprowadzający: Lech Kowara
10. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Głuchów, Michowice, Złota
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-12-10 08:50:29 Informację zaktualizowano 2013-12-10 08:51:52, wprowadzający: Lech Kowara
9. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Białynin Krasówka wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko. 

treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 09:35:48 Informację zaktualizowano 2013-02-06 09:38:18, wprowadzający: Lech Kowara
8. O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do
sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentów obrębów wsi: Białynin
Krasówka, Borysław, Głuchów, Głuchów Lasy,
Jasień, Kochanów, Michowice, Miłochniewice,
Wysokienice, Złota oraz o przystąpieniu do
sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla potrzeb ww. zmian miejscowego
planu 

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 09:45:54, wprowadzający: Lech Kowara
7. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do
sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Głuchów 

1. Treść ogłoszenia

2. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla fragmentu wsi Głuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 10:29:01, wprowadzający: Lech Kowara
6. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Głuchów dla fragmentu wsi Celigów wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko 

Treść obieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 12:07:25, wprowadzający: Lech Kowara
5. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do sporządzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko oraz o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Głuchów dla fragmentu wsi Złota wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko 

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 11:56:53 Informację zaktualizowano 2012-02-24 11:58:51, wprowadzający: Lech Kowara
4. Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragnemtu wsi Kochanów 

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-09 12:20:01 Informację zaktualizowano 2011-06-09 12:23:59, wprowadzający: Lech Kowara
3. Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do
sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Złota. 

1. Treść ogłoszenia.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 15:31:13 Informację zaktualizowano 2011-05-18 15:34:21, wprowadzający: Lech Kowara
2.Obwieszczenia Wójta Gminy Głuchów.  

1.Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów.

2. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian mpzp.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-12 09:05:05 Informację zaktualizowano 2011-05-12 09:07:42, wprowadzający: Lech Kowara
1. Ogłoszenie o wyłożeniu projektów zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 1.Treść ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 08:58:24, wprowadzający: Lech Kowara

Zobacz:
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
   Załączniki graficzne do Uchwały nr XII/78/07 z dnia 15 grudnia 2007r.
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
wersja do druku