Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
INFORMACJA o wydłużeniu czasu pracy UG w środy
TRANSMISJA obrad Rady Gminy
RAPORT o stanie Gminy Głuchów za 2018r.
Wybory ławników na lata 2020-2023
PRZETARGI 2018r.
NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
NABÓR na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek za śmieci od 01.02.2019r.
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
KONKURSY na stanowiska Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Białyninie i Głuchowie
Dane
Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu
HARMONOGRAM zbiórki odpadów w 2019r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r.
INFORMACJA o możliwości zwrotu podatku akcyzowego
Zarządzenie Wójta Gminy o wyborach sołtysów i rad sołeckich 24.01.2019r.
Adopcja zwierząt
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2018-2023
Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
Prawo lokalne
Statut
REGULAMINY UG
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Podatki
Taryfy
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r. poniżej 30 tys. EURO
PRZETARGI 2019 poniżej 30 tys. EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
° Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
° Załączniki graficzne do Uchwały nr XII/78/07 z dnia 15 grudnia 2007r.
° Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
23. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Głuchów oraz o przystąpieniu do sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów 

1. Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 11:34:40 Informację zaktualizowano 2018-11-06 11:34:52, wprowadzający: Lech Kowara
22. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Głuchów oraz o przystąpieniu do sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. zmian mpzp gminy Głuchów dla
fragmentów obrębu wsi Miłochniewice, Głuchów
i Kochanów 

1. Treść obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Miłochniewice, Głuchów, Kochanów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-20 09:57:17, wprowadzający: Lech Kowara
21. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w miejscowości Białynin-Południe
(obejmującego działki nr ewid. 1041, 1058, 1089
i fragment działki nr ewid. 1118) oraz uchylenia
Uchwały Nr XI/52/2015 Rady Gminy Głuchów 

1. Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 14:52:46, wprowadzający: Lech Kowara
20. Obwieszczenie o przystąpieniu do
sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentów obrębów wsi: Białynin
Krasówka, Głuchów, Janisławice,
Miłochniewice, Złota oraz o przystąpieniu do
sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla potrzeb ww. zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Głuchów 

1. Treść obwieszczenia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian MPZP gm. Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Białynin Krasówka, Głuchów, Janisławice, Miłochniewice oraz fragmentu obrębu wsi Złota wraz z prognozami oddziaływania na środow

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gm. Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Janisławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 09:26:48 Informację zaktualizowano 2017-03-01 09:48:23, wprowadzający: Lech Kowara
19. Ogłoszenia Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Głuchówdla terenów
położonych w miejscowości Białynin Krasówka,
Celigów, Reczul, Borysław, Michowice, gmina
Głuchów  

1. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów - uchwała Rady Gminy Głuchów nr XVI/88/2016 z dnia 31.05.2016r.

2. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów - uchwała Rady Gminy Głuchów nr XVI/89/2016 z dnia 31.05.2016r.

3. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów - uchwała Rady Gminy Głuchów nr XVI/90/2016 z dnia 31.05.2016r.

4. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej - uchwała Rady Gminy Głuchów nr XVI/91/2016 z dnia 31.05.2016r.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 11:30:46, wprowadzający: Lech Kowara
18.OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głuchów o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Głuchów dla fragmentów
wsi: Michowice, Głuchów i Wysokienice oraz
Jasień wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko 

1. Treść ogłoszenia z dnia 29.04.2016

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 09:04:58, wprowadzający: Lech Kowara
17. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu obrębu wsi Złota wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko 

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-02 15:16:40 Informację zaktualizowano 2016-02-02 15:17:14, wprowadzający: Lech Kowara
16. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w miejscowości Białynin Krasówka,
Celigów, Reczul, Borysław, Michowice, gmina
Głuchów 

1. Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-12 15:01:17 Informację zaktualizowano 2016-01-12 15:10:38, wprowadzający: Lech Kowara
15. Obwieszczenie o przystąpieniu do
sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
oraz o przystąpieniu do sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
-dla fragmentów wsi Głuchów i Wysokienice oraz
fragmentu wsi Jasień 

1.Treść obwieszczenia Wójta Gminy Głuchów z dnia 10.03.2015r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 12:58:42, wprowadzający: Lech Kowara
14. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Głuchów uchwalonego
uchwałą nr XIII/78/07 Rady Gminy Głuchów z
dnia 30 października 2007 r. oraz o
przystąpieniu do sporządzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb
ww. zmiany miejscowego planu.  

1. Treść obwieszczenia

2.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów w części dotyczącej treści uchwały nr XIII/78/07 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 października 2007 r. stanowiącej

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 13:13:45 Informację zaktualizowano 2014-09-16 13:19:29, wprowadzający: Lech Kowara
13.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentów obrębów wsi Białynin Krasówka,
Borysław, Głuchów, Głuchów Lasy, Jasień,
Kochanów, Michowice, Miłochniewice i Wysokienice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
oraz projektuprojektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Głuchów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.  

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-20 14:54:49, wprowadzający: Lech Kowara
12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów
obrębów wsi: Białynin-Południe, Celigów,
Głuchów, Michowice, Miłochniewice, Prusy,
Skoczykłody, Wysokienice, Złota 

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian mpzp oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. zmian mpzp

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian mpzp dla fragmentów obrębów wsi: Celigów, Głuchów, Michowice, Miłochniewice, Wysokienice, Prusy, Białynin-Południe i Skoczykłody wraz z prognozą oddzi

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:04:23, wprowadzający: Lech Kowara
11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w
miejscowości Białynin Krasówka, gmina
Głuchów, obejmującego działkę nr ewid. 522 

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany mpzp

2. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP

3. Treść planu

4. Treść prognozy

5. Rysunek planu

6. Rysunek prognozy

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 10:38:02 Informację zaktualizowano 2014-01-29 10:38:44, wprowadzający: Lech Kowara
10. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Głuchów, Michowice, Złota
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-12-10 08:50:29 Informację zaktualizowano 2013-12-10 08:51:52, wprowadzający: Lech Kowara
9. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Białynin Krasówka wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko. 

treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 09:35:48 Informację zaktualizowano 2013-02-06 09:38:18, wprowadzający: Lech Kowara
8. O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do
sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentów obrębów wsi: Białynin
Krasówka, Borysław, Głuchów, Głuchów Lasy,
Jasień, Kochanów, Michowice, Miłochniewice,
Wysokienice, Złota oraz o przystąpieniu do
sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla potrzeb ww. zmian miejscowego
planu 

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 09:45:54, wprowadzający: Lech Kowara
7. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do
sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Głuchów 

1. Treść ogłoszenia

2. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla fragmentu wsi Głuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 10:29:01, wprowadzający: Lech Kowara
6. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Głuchów dla fragmentu wsi Celigów wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko 

Treść obieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 12:07:25, wprowadzający: Lech Kowara
5. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do sporządzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko oraz o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Głuchów dla fragmentu wsi Złota wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko 

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 11:56:53 Informację zaktualizowano 2012-02-24 11:58:51, wprowadzający: Lech Kowara
4. Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragnemtu wsi Kochanów 

Treść ogłoszenia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-09 12:20:01 Informację zaktualizowano 2011-06-09 12:23:59, wprowadzający: Lech Kowara
3. Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do
sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Złota. 

1. Treść ogłoszenia.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 15:31:13 Informację zaktualizowano 2011-05-18 15:34:21, wprowadzający: Lech Kowara
2.Obwieszczenia Wójta Gminy Głuchów.  

1.Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów.

2. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian mpzp.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-12 09:05:05 Informację zaktualizowano 2011-05-12 09:07:42, wprowadzający: Lech Kowara
1. Ogłoszenie o wyłożeniu projektów zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 1.Treść ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 08:58:24, wprowadzający: Lech Kowara

Zobacz:
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
   Załączniki graficzne do Uchwały nr XII/78/07 z dnia 15 grudnia 2007r.
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
wersja do druku