Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
INFORMACJA o wydłużeniu czasu pracy UG w środy
TRANSMISJA obrad Rady Gminy
Internetowe Konto Pacjenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
ARiMR w Skierniewicach -KONKURS dla kół KGW
PRZETARGI 2018r.
Ubezpieczenie w KRUS-ie pomocnika rolnika
NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
Nabór na stanowisko Asystent Rodziny
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek za śmieci od 01.02.2019r.
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
KONKURS na stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokienicach
Dane
Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu
HARMONOGRAM zbiórki odpadów w 2019r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r.
INFORMACJA o możliwości zwrotu podatku akcyzowego
Zarządzenie Wójta Gminy o wyborach sołtysów i rad sołeckich 24.01.2019r.
Adopcja zwierząt
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2018-2023
Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
Prawo lokalne
Statut
REGULAMINY UG
ZARZĄDZENIA
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2009
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Podatki
Taryfy
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r. poniżej 30 000 EURO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZARZĄDZENIA > Rok 2009 strona główna 

Rok 2009
1. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora
w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
 Zarządzenie Nr 3/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 10:02:05, wprowadzający: Lech Kowara
2. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
przyjęcia do stosowania w Urzędzie Gminy w
Głuchowie Regulaminu szczegółowego sposobu
przeprowadzania służby przygotowawczej oraz
organizowania egzaminu kończącego tę służbę 
 Zarządzenie Nr 4/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 10:00:49, wprowadzający: Lech Kowara
3. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania stałej Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego  
 Zarządzenie Nr 5/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:59:07, wprowadzający: Lech Kowara
4. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację
zadania publicznego 
 Zarządzenie Nr 6/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:57:36, wprowadzający: Lech Kowara
5. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2008 rok 
 Zarządzenie Nr 7/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:56:26, wprowadzający: Lech Kowara
6. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
układu wykonawczego budżetu Gminy Głuchów na
2009 rok  
 Zarządzenie Nr 8/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:55:08, wprowadzający: Lech Kowara
7. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie nr 9/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:54:01 Informację zaktualizowano 2009-08-05 09:55:20, wprowadzający: Lech Kowara
8. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 10/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:52:58, wprowadzający: Lech Kowara
9. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 11/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:51:48, wprowadzający: Lech Kowara
10. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy
Głuchów Nr XXIX/180/09 
 Zarządzenie Nr 12/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:50:30 Informację zaktualizowano 2009-08-05 10:04:03, wprowadzający: Lech Kowara
11. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr 13/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:49:11, wprowadzający: Lech Kowara
12. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w celu
przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzien 7 czerwca
2009 r. 
 Zarządzenie Nr 14/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:48:03 Informację zaktualizowano 2009-08-05 10:04:51, wprowadzający: Lech Kowara
13. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 15/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:46:19, wprowadzający: Lech Kowara
14. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Głuchowie 
 Zarządzenie Nr 16/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:45:25, wprowadzający: Lech Kowara
15. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
układu wykonawczego do uchwały rady Gminy
Głóchów Nr XXX/182/09 
 Zarządzenie Nr 18/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:43:37, wprowadzający: Lech Kowara
16. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowych
przeprowadzających konkursy na stanowiska
dyrektorów placówek oświatowych w Gminie
Głóchów 
 Zarządzenie Nr 19/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:41:53, wprowadzający: Lech Kowara
17. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 20/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:37:54 Informację zaktualizowano 2009-08-05 09:38:11, wprowadzający: Lech Kowara
18. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 21/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:37:01, wprowadzający: Lech Kowara
19. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
ustalenia terminu składania wniosków o pomoc
finansową na zakup podręczników w ramach
Rządowego Programu "Wyprawka szkolna 2009" 
 Zarządzenie Nr 22/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:44:17 Informację zaktualizowano 2009-08-04 13:45:34, wprowadzający: Lech Kowara
20. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia
konkursu na stanowiskop Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Białyninie 
 Zarządzenie Nr 24/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:42:50, wprowadzający: Lech Kowara
21. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy
Głóchów Nr XXXI/184/09 
 Zarządzenie Nr 25/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:41:15, wprowadzający: Lech Kowara
22. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 26/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:38:17 Informację zaktualizowano 2009-08-04 13:39:20, wprowadzający: Lech Kowara
23. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarzadzenie Nr 27/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:35:21 Informację zaktualizowano 2009-08-04 13:37:19, wprowadzający: Lech Kowara
24. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego 
 Zarządzenie Nr 28/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:28:03 Informację zaktualizowano 2009-08-04 13:45:44, wprowadzający: Lech Kowara
25. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru
przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w
wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych 
 Zarządzenie Nr 29/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:23:03 Informację zaktualizowano 2012-02-02 12:16:53, wprowadzający: Lech Kowara
26. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Głuchów 
 Treść zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 12:28:46 Informację zaktualizowano 2012-05-21 08:49:04, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku