Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michowicach.
Komunikat Komisarza Wyborczego
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA SZKÓD W 2017 ROKU
Lista szkół, które otrzymały dofinansowanie
Ogłoszenie o dotacji
WYNAJEM LOKALI
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2014-2018
Skład Komisji Rady Gminy 2014-2018
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
e-Składka
CENTRALNY REJESTR UMÓW
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
WYBORY 2015 do Sejmu RP i do Senatu RP
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Zarządzenia
° 2017r.
Podatki
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia strona główna 

Zarządzenia
1. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora
w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
 Zarządzenie Nr 3/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 10:02:05, wprowadzający: Lech Kowara
2. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
przyjęcia do stosowania w Urzędzie Gminy w
Głuchowie Regulaminu szczegółowego sposobu
przeprowadzania służby przygotowawczej oraz
organizowania egzaminu kończącego tę służbę 
 Zarządzenie Nr 4/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 10:00:49, wprowadzający: Lech Kowara
3. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania stałej Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego  
 Zarządzenie Nr 5/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:59:07, wprowadzający: Lech Kowara
4. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację
zadania publicznego 
 Zarządzenie Nr 6/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:57:36, wprowadzający: Lech Kowara
5. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2008 rok 
 Zarządzenie Nr 7/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:56:26, wprowadzający: Lech Kowara
6. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
układu wykonawczego budżetu Gminy Głuchów na
2009 rok  
 Zarządzenie Nr 8/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:55:08, wprowadzający: Lech Kowara
7. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie nr 9/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:54:01 Informację zaktualizowano 2009-08-05 09:55:20, wprowadzający: Lech Kowara
8. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 10/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:52:58, wprowadzający: Lech Kowara
9. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 11/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:51:48, wprowadzający: Lech Kowara
10. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy
Głuchów Nr XXIX/180/09 
 Zarządzenie Nr 12/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:50:30 Informację zaktualizowano 2009-08-05 10:04:03, wprowadzający: Lech Kowara
11. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr 13/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:49:11, wprowadzający: Lech Kowara
12. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w celu
przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzien 7 czerwca
2009 r. 
 Zarządzenie Nr 14/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:48:03 Informację zaktualizowano 2009-08-05 10:04:51, wprowadzający: Lech Kowara
13. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 15/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:46:19, wprowadzający: Lech Kowara
14. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Głuchowie 
 Zarządzenie Nr 16/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:45:25, wprowadzający: Lech Kowara
15. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
układu wykonawczego do uchwały rady Gminy
Głóchów Nr XXX/182/09 
 Zarządzenie Nr 18/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:43:37, wprowadzający: Lech Kowara
16. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowych
przeprowadzających konkursy na stanowiska
dyrektorów placówek oświatowych w Gminie
Głóchów 
 Zarządzenie Nr 19/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:41:53, wprowadzający: Lech Kowara
17. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 20/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:37:54 Informację zaktualizowano 2009-08-05 09:38:11, wprowadzający: Lech Kowara
18. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 21/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-05 09:37:01, wprowadzający: Lech Kowara
19. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
ustalenia terminu składania wniosków o pomoc
finansową na zakup podręczników w ramach
Rządowego Programu "Wyprawka szkolna 2009" 
 Zarządzenie Nr 22/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:44:17 Informację zaktualizowano 2009-08-04 13:45:34, wprowadzający: Lech Kowara
20. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia
konkursu na stanowiskop Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Białyninie 
 Zarządzenie Nr 24/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:42:50, wprowadzający: Lech Kowara
21. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy
Głóchów Nr XXXI/184/09 
 Zarządzenie Nr 25/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:41:15, wprowadzający: Lech Kowara
22. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 26/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:38:17 Informację zaktualizowano 2009-08-04 13:39:20, wprowadzający: Lech Kowara
23. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarzadzenie Nr 27/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:35:21 Informację zaktualizowano 2009-08-04 13:37:19, wprowadzający: Lech Kowara
24. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego 
 Zarządzenie Nr 28/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:28:03 Informację zaktualizowano 2009-08-04 13:45:44, wprowadzający: Lech Kowara
25. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru
przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w
wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych 
 Zarządzenie Nr 29/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:23:03 Informację zaktualizowano 2012-02-02 12:16:53, wprowadzający: Lech Kowara
26. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Głuchów 
 Treść zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 12:28:46 Informację zaktualizowano 2012-05-21 08:49:04, wprowadzający: Lech Kowara

Zobacz:
   2017r.
wersja do druku