Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michowicach.
Komunikat Komisarza Wyborczego
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA SZKÓD W 2017 ROKU
Lista szkół, które otrzymały dofinansowanie
Ogłoszenie o dotacji
WYNAJEM LOKALI
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2014-2018
Skład Komisji Rady Gminy 2014-2018
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
e-Składka
CENTRALNY REJESTR UMÓW
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
WYBORY 2015 do Sejmu RP i do Senatu RP
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Zarządzenia
Podatki
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Orgaznizacje pozarządowe strona główna 

Orgaznizacje pozarządowe
1. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania
publicznego w 2012r. 

1, Ogłoszenie.

2. Projekt Programu Współpracy na 2012r.

3. Uchwała o konsultacjach.

4. Formularz konsultacji.

5.Ogłoszenie o wynikach konkursu.

 1. Treść ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 08:22:58 Informację zaktualizowano 2011-12-30 13:54:34, wprowadzający: Lech Kowara
Ogłoszenie na 2012r.o konkursie ofert na
"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w
Gminie Głuchów" . 

1. Treść ogłoszenia.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 13:53:54 Informację zaktualizowano 2014-11-19 11:57:09, wprowadzający: Lech Kowara
Ogłoszenie na 2013r.o otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego
pn.:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w
Gminie Głuchów . 

1, Ogłoszenie.

2. Powołanie Komisji Konkursowej.

3.Uchwała uchwalająca Program współpracy na 2013r.

4. Program współpracy na 2013r.

5. Ogłoszenie o konsultacjach.

6. Uchwała o konsultacjach.

7. Formularz zgłaszania opinii.

8. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 13:26:01 Informację zaktualizowano 2014-11-19 11:56:28, wprowadzający: Lech Kowara
Ogłoszenie na 2014r. o otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego ." 

1. Ogoszenie o Konkursie.

2. Powołanie Komisji Konkursowej.

3.Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/183/2013r.

4. Program współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi na 2014r.

5. Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 08.10.2013r.

6. Uchwała o konsultacjach Nr III/12/10 z dnia 29.12.2013r.

7. Formularz zgłaszania opinii i uwag do Programu współpracy na 2014r.

8. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 11:06:12 Informację zaktualizowano 2014-11-19 11:55:30, wprowadzający: Lech Kowara
Sprawozdanie za 2013r. realizacji Programu
współpracy w 2013r. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2013.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 14:07:34 Informację zaktualizowano 2014-11-19 11:53:37, wprowadzający: Lech Kowara
Konkurs ofert na 2015r. na realizację zadania
publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu w Gminie Głuchów w 2015r. 

1. Ogłoszenie o konkursie na 2015 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Głuchów w 2015r."

2. Powołanie Komisji Konkursowej.

3. Program współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi na 2015r.

4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie Programu współpracy na 2015r.

5. Uchwała o konsultacjach.

6. Formularz zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy na 2015r.

7. Wynik konsultacji.

8. Protokół Komisji Konkursowej.

9. Ogłoszenie o wynikach Konkursu i wyborze ofert.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 11:36:22 Informację zaktualizowano 2014-11-20 10:41:19, wprowadzający: Lech Kowara
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Głuchów z organizacjami pozarzadowymi ....
w roku 2014". 

1. Treść sprawozdania.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-13 07:56:23 Informację zaktualizowano 2015-04-13 07:56:36, wprowadzający: Lech Kowara
Współpraca Gminy Głuchów z organizacjami
pozarządowymi w 2016r. 

1. Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 23.09.2015r..

2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016r.

3. Formularz zgłaszania uwag do Programu na 2016r.

4. Uchwała Rady Gminy Głuchów Nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego.

5. Protokół z dnia 09.10.2015r. ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

6. Wynik konsultacji z dnia 21.10.2015r..

7. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 27.10.2015r. o konkursie ofert na realizację zadania publicznego

8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/2015 z dnia 27.10.2015r. o powołaniu Komisji Konkursowej.

9. Formularze oferty i sprawozdania - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2011r.

10. Wynik otwartego konkursu ofert - protokół Komisji Konkursowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 15:22:41 Informację zaktualizowano 2015-10-27 12:26:40, wprowadzający: Lech Kowara
Sprawozdanie z Programu współpracy za 2015r.
przyjęte (na XV Sesji Rady Gminy w dniu
31.03.2016r.) 

1. Treść sprawozdania.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 07:41:19, wprowadzający: Lech Kowara
2017 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w
2017r, 

1. Ogłoszenie o konsultacjach

2. PROGRAM o współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r.

3. Formularz zgłaszania opinii.

4. Uchwała o konsultacjach.

5. Wynik konsultacji

6. Uchwała Rady Gminy Nr XX/127/2016 o uchwaleniu Programu na 2017r.

7. .Ogłoszenie o Konkursie na realizację zadania publicznego w 2017r.

8. Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej

9. Formularz oferty - edytowalny

10. Formularz umowy - edytowalny

11. Formularz sprawozdania - edytowalny.

12. Wyniki konkursu ofert.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016r.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 12:34:22 Informację zaktualizowano 2016-11-24 15:20:12, wprowadzający: Lech Kowara
2018 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w
2018r. 

Program Współpracy na 2018r. - projekt.

Ogłoszenie o konsultacjach.

Formularz zgłaszania opinii.

Wynik konsultacji

OGŁOSZENIE o konkursie ofert

Zarządzenie Wójta Gminy o powołaniu Komisji Konkursowej

Wzory formularzy oferty

WYNIKI KONKURSU

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 09:49:56, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku