Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
KONKURS na stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokienicach
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Susza 2018
Ubezpieczenie w KRUS-ie pomocnika rolnika
NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów
Nabór na stanowisko Asystent Rodziny
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
INFORMACJA KBW o liczbie mieszkańców gmin powiatu skierniewickiego
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2014-2018
Skład Komisji Rady Gminy 2014-2018
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Zarządzenia
Podatki
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r.
PRZETARGI poniżej 30 000 EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Orgaznizacje pozarządowe strona główna 

Orgaznizacje pozarządowe
1. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania
publicznego w 2012r. 

1, Ogłoszenie.

2. Projekt Programu Współpracy na 2012r.

3. Uchwała o konsultacjach.

4. Formularz konsultacji.

5.Ogłoszenie o wynikach konkursu.

 1. Treść ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 08:22:58 Informację zaktualizowano 2011-12-30 13:54:34, wprowadzający: Lech Kowara
Ogłoszenie na 2012r.o konkursie ofert na
"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w
Gminie Głuchów" . 

1. Treść ogłoszenia.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 13:53:54 Informację zaktualizowano 2014-11-19 11:57:09, wprowadzający: Lech Kowara
Ogłoszenie na 2013r.o otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego
pn.:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w
Gminie Głuchów . 

1, Ogłoszenie.

2. Powołanie Komisji Konkursowej.

3.Uchwała uchwalająca Program współpracy na 2013r.

4. Program współpracy na 2013r.

5. Ogłoszenie o konsultacjach.

6. Uchwała o konsultacjach.

7. Formularz zgłaszania opinii.

8. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 13:26:01 Informację zaktualizowano 2014-11-19 11:56:28, wprowadzający: Lech Kowara
Ogłoszenie na 2014r. o otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego ." 

1. Ogoszenie o Konkursie.

2. Powołanie Komisji Konkursowej.

3.Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/183/2013r.

4. Program współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi na 2014r.

5. Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 08.10.2013r.

6. Uchwała o konsultacjach Nr III/12/10 z dnia 29.12.2013r.

7. Formularz zgłaszania opinii i uwag do Programu współpracy na 2014r.

8. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 11:06:12 Informację zaktualizowano 2014-11-19 11:55:30, wprowadzający: Lech Kowara
Sprawozdanie za 2013r. realizacji Programu
współpracy w 2013r. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2013.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 14:07:34 Informację zaktualizowano 2014-11-19 11:53:37, wprowadzający: Lech Kowara
Konkurs ofert na 2015r. na realizację zadania
publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu w Gminie Głuchów w 2015r. 

1. Ogłoszenie o konkursie na 2015 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Głuchów w 2015r."

2. Powołanie Komisji Konkursowej.

3. Program współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi na 2015r.

4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie Programu współpracy na 2015r.

5. Uchwała o konsultacjach.

6. Formularz zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy na 2015r.

7. Wynik konsultacji.

8. Protokół Komisji Konkursowej.

9. Ogłoszenie o wynikach Konkursu i wyborze ofert.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 11:36:22 Informację zaktualizowano 2014-11-20 10:41:19, wprowadzający: Lech Kowara
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Głuchów z organizacjami pozarzadowymi ....
w roku 2014". 

1. Treść sprawozdania.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-13 07:56:23 Informację zaktualizowano 2015-04-13 07:56:36, wprowadzający: Lech Kowara
Współpraca Gminy Głuchów z organizacjami
pozarządowymi w 2016r. 

1. Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 23.09.2015r..

2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016r.

3. Formularz zgłaszania uwag do Programu na 2016r.

4. Uchwała Rady Gminy Głuchów Nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego.

5. Protokół z dnia 09.10.2015r. ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

6. Wynik konsultacji z dnia 21.10.2015r..

7. Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 27.10.2015r. o konkursie ofert na realizację zadania publicznego

8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/2015 z dnia 27.10.2015r. o powołaniu Komisji Konkursowej.

9. Formularze oferty i sprawozdania - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2011r.

10. Wynik otwartego konkursu ofert - protokół Komisji Konkursowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 15:22:41 Informację zaktualizowano 2015-10-27 12:26:40, wprowadzający: Lech Kowara
Sprawozdanie z Programu współpracy za 2015r.
przyjęte (na XV Sesji Rady Gminy w dniu
31.03.2016r.) 

1. Treść sprawozdania.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 07:41:19, wprowadzający: Lech Kowara
2017 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w
2017r, 

1. Ogłoszenie o konsultacjach

2. PROGRAM o współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r.

3. Formularz zgłaszania opinii.

4. Uchwała o konsultacjach.

5. Wynik konsultacji

6. Uchwała Rady Gminy Nr XX/127/2016 o uchwaleniu Programu na 2017r.

7. .Ogłoszenie o Konkursie na realizację zadania publicznego w 2017r.

8. Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej

9. Formularz oferty - edytowalny

10. Formularz umowy - edytowalny

11. Formularz sprawozdania - edytowalny.

12. Wyniki konkursu ofert.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016r.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 12:34:22 Informację zaktualizowano 2016-11-24 15:20:12, wprowadzający: Lech Kowara
2018 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w
2018r. 

Program Współpracy na 2018r. - projekt.

Ogłoszenie o konsultacjach.

Formularz zgłaszania opinii.

Wynik konsultacji

OGŁOSZENIE o konkursie ofert

Zarządzenie Wójta Gminy o powołaniu Komisji Konkursowej

Wzory formularzy oferty

WYNIKI KONKURSU OFERT

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2017r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-14 09:49:56, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku