Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
KONKURS na stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokienicach
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Susza 2018
Ubezpieczenie w KRUS-ie pomocnika rolnika
NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów
Nabór na stanowisko Asystent Rodziny
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
INFORMACJA KBW o liczbie mieszkańców gmin powiatu skierniewickiego
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2014-2018
Skład Komisji Rady Gminy 2014-2018
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Zarządzenia
Podatki
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r.
PRZETARGI poniżej 30 000 EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza strona główna 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urzędu Gminy w Głuchowie


Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia złożenie dokumentu do Urzędu za pośrednictwem internetu. 


W celu przesłania dokumentu należy założyć konto na platformie ePUAP  (konto jest bezpłatne), dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Procedura zakładania konta i logowania  znajduje się w  


 


 

 Instrukcja użytkownika
Data wprowadzenia informacji 2008-06-10 11:03:55 Informację zaktualizowano 2008-06-18 10:38:23, wprowadzający: Lech Kowara
 

Następnie należy przejść do katalogu usług i wybrać urząd, do którego chcemy złożyć dokument.


 


Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:


1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;


2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Sekretariatu Urzędu Gminy Głuchów pokój nr 4, Aleja Klonowa 5 w Głuchowie na następujących nośnikach danych:


a.      Dyskietka 1,44 MB


b.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0


c.       Płyta CD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


1.      Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes


2.      Akceptowalne formaty załączników to:


a.      DOC, RTF


b.      XLS


c.       CSV


d.      TXT


e.      GIF, TIF, BMP, JPG


f.        PDF


g.      ZIP


3.      Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


4.      Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-10 11:57:58 Informację zaktualizowano 2008-06-12 12:02:43, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku