Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michowicach.
Komunikat Komisarza Wyborczego
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA SZKÓD W 2017 ROKU
Lista szkół, które otrzymały dofinansowanie
Ogłoszenie o dotacji
WYNAJEM LOKALI
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2014-2018
Skład Komisji Rady Gminy 2014-2018
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
e-Składka
CENTRALNY REJESTR UMÓW
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015
WYBORY 2015 do Sejmu RP i do Senatu RP
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
UCHWAŁY
° Rok 2013
° Rok 2014/2015
° Rok 2016
° ROK 2017
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Zarządzenia
Podatki
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 UCHWAŁY strona główna 

UCHWAŁY
 
 Uchwała nr XV/105/2012 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Głuchów.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 14:38:02, wprowadzający: Lech Kowara
 
 Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni stanowiącej własność gminy Głuchów
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 14:41:49, wprowadzający: Lech Kowara
 
 UCHWAŁA NR XIX/127/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchów
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 09:12:18, wprowadzający: Lech Kowara
 
 UCHWAŁA NR XXI/136/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 09:14:41, wprowadzający: Lech Kowara
 
 UCHWAŁA NR XXI/139/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 09:16:20, wprowadzający: Lech Kowara
 
 UCHWAŁA NR XXI/137/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 09:17:54, wprowadzający: Lech Kowara
 
 UCHWAŁA NR XXI/138/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Głuchów
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 09:19:26, wprowadzający: Lech Kowara

Zobacz:
   Rok 2013
   Rok 2014/2015
   Rok 2016
   ROK 2017
wersja do druku