Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
KONKURS na stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokienicach
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Susza 2018
Ubezpieczenie w KRUS-ie pomocnika rolnika
NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów
Nabór na stanowisko Asystent Rodziny
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
INFORMACJA KBW o liczbie mieszkańców gmin powiatu skierniewickiego
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2014-2018
Skład Komisji Rady Gminy 2014-2018
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
UCHWAŁY
° Rok 2013
° Rok 2014/2015
° Rok 2016
° ROK 2017
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Zarządzenia
Podatki
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r.
PRZETARGI poniżej 30 000 EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 UCHWAŁY strona główna 

UCHWAŁY
 
 Uchwała nr XV/105/2012 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Głuchów.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 14:38:02, wprowadzający: Lech Kowara
 
 Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni stanowiącej własność gminy Głuchów
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 14:41:49, wprowadzający: Lech Kowara
 
 UCHWAŁA NR XIX/127/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchów
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 09:12:18, wprowadzający: Lech Kowara
 
 UCHWAŁA NR XXI/136/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 09:14:41, wprowadzający: Lech Kowara
 
 UCHWAŁA NR XXI/139/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 09:16:20, wprowadzający: Lech Kowara
 
 UCHWAŁA NR XXI/137/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 09:17:54, wprowadzający: Lech Kowara
 
 UCHWAŁA NR XXI/138/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Głuchów
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 09:19:26, wprowadzający: Lech Kowara

Zobacz:
   Rok 2013
   Rok 2014/2015
   Rok 2016
   ROK 2017
wersja do druku