Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
Adopcja zwierząt
TRANSMISJA obrad Rady Gminy
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE w okręgu wyborczym Nr 14 - Wysokienice
ARiMR w Skierniewicach - szkolenia z zakresu pomocy finansowej dla kół KGW
PRZETARGI 2018r.
Ubezpieczenie w KRUS-ie pomocnika rolnika
NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów
Nabór na stanowisko Asystent Rodziny
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
INFORMACJA KBW o liczbie mieszkańców gmin powiatu skierniewickiego
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
KONKURS na stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokienicach
Dane
Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2018-2023
Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
Prawo lokalne
Statut
REGULAMINY UG
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Zarządzenia
Podatki
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI poniżej 30 000 EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
° Gospodarka Odpadami
° Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
° Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
° Plany i Programy z zakresu Ochrony Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Środowiska > Plany i Programy z zakresu Ochrony Środowiska strona główna 

Plany i Programy z zakresu Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głuchów 

UCHWAŁA NR XXI/132/2016 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głuchów"

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głuchów

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 09:55:30, wprowadzający: Lech Kowara
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w
Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe
dla Gminy Głuchów na lata 2016-2030 

Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego

Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Głuchów na lata 2016-2030

Załącznik nr 1 - mapa

Opinia Rdoś w Łodzi

Opinia PWIS w Łodzi

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 11:12:38, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku