Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
Ubezpieczenie w KRUS-ie pomocnika rolnika
NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów
WYNAJEM LOKALI
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2014-2018
Skład Komisji Rady Gminy 2014-2018
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Zarządzenia
Podatki
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r.
PRZETARGI poniżej 30 000 EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI 2018r. strona główna 

PRZETARGI 2018r.
1/2018. Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w miejscowości Głuchów 

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar sieć wodociągowa

Kosztorys ofertowy - Sieć wodociągowa

Przedmiar przyłącza wodociągowe

Kosztorys ofertowy - Przyłącza wodociągowe

Projekt sieci wodociągowej

Projekt przyłączy wodociągowych

Projekt przejścia sieci pod drogą krajową

Opinia geotechniczna wraz z Projektem geotechnicznym - wstęp

Wyniki badań sondą dynamiczną Profil nr GL5)

Wyniki badań sondą dynamiczną Profil nr GL11

Schematy geologiczno-techniczne Karty otworu geotechnicznego Profile GL1

Mapa lokalizacji badań Arkusz A 1

Przekrój geotechniczny A-A I część

Zał.1. Lokalizacja badań - Arkusz A

Zał.1. Lokalizacja badań - Arkusz B

Zał.2.1. Mapa dok 1 ark

Zał.2.2. Mapa dok 2 ark

Zał.2.3. Mapa dok 3 ark

Zał.2.4. Mapa dok 4 ark

Zał.4.1. Głuchów Profil geotechniczny A-A

Zał.4.2. Głuchów Profil geotechniczny BB

Zał.4.3. Głuchów Profil geotechniczny CC

Zał.4.4. Głuchów Profil geotechniczny DD

Zał.6. Tabela - Zestawienie parametrów geotechnicznych

Zał.7. Dokumentacja fotograficzna

Opis i Specyfikacja Techniczna

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 10:18:26 Informację zaktualizowano 2018-02-20 13:19:03, wprowadzający: Lech Kowara
2/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z
przyłączami, przepompowniami ścieków i
niezbędną infrastrukturą techniczną) w
Michowicach, Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Formularz oferty

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp

OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykaz robót

Wykaz osób

Umowa z Wykonawcą - projekt

PRZEDMIAR - część 1 (budowa sieci kanalizacyjnej z dofinansowaniem)

PRZEDMIAR - część 1 (budowa sieci kanalizacyjnej bez dofinansowania)

PRZEDMIAR - część 3 (budowa przyłączy)

UKŁAD kanalizacji z podziałem na trzy części (sieć z dofinansowaniem, bez dofinansowania, przyłącza)

STWiOR

PROJEKT BUDOWLANY

Opis promocji projektu - tablice informacyjne i pamiątkowe

Tablica informacyjna i pamiatkowa - wzory w Portalu Funduszy Europejskich

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

WEZWANIE do złożenia dokumentów

WEZWANIE do złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 11:19:23 Informację zaktualizowano 2018-03-30 12:43:09, wprowadzający: Lech Kowara
3/2018 Zakup i dostawa używanego ciężkiego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP
Janisławice 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie_o spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu

Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postępowania

Oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Wykaz dostaw

Specyfikacja techniczna

Umowa - projekt

Pytanie i odpowiedź do postępowania przetargowego.

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 09:34:23, wprowadzający: Lech Kowara
4/2018 Przebudowa dróg w miejscowości Głuchów:
ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Cicha 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Formularz oferty

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym

OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 10.04.2018 o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

UMOWA

Wykaz robót

Wykaz osób

STWiOR

Przedmiar robót Przebudowa dróg

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa dróg

Przedmiar robót Zjazdy i krawężniki

KOSZTORYS OFERTOWY Zjazdy i krawężniki

Opis techniczny

PROJEKT BUDOWLANY

Rys nr 1 10.04.2018r.

Rys nr 2 10.04.2018r.

Rys nr 3 10.04.2018r.

Rys nr 4 10.04.2018r.

Rys nr 5 10.04.2018r

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

WEZWANIE do złożenia dokumentów

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 11:39:45, wprowadzający: Lech Kowara
5/2018 Przebudowa drogi gminnej Białynin - Reczul
-Janisławice, odc. Reczul - Janisławice 

OGŁOSZENIE

SIWZ

FORMULARZ oferty

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp spełnianie warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp brak podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 10.04.2018 o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Umowa - projekt

WYKAZ robót

Wykaz osób

STWiOR

PRZEDMIAR robót

PROJEKT BUDOWLANY

RYS. Nr 1

RYS. Nr 2

RYS. Nr 3

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 07:57:26, wprowadzający: Lech Kowara
6/2018 Przebudowa drogi gminnej Białynin-Reczul
-Janisławice odc. Reczul - Janisławice 

16 INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

SIWZ

2.1. Zał. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

2.2. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

2.3. Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

2.4. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 10.04.2018 o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Umowa - projekt

2.8 Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

2.9 Załącznik nr 8 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

STWiOR

PRZEDMIAR robót

PROJEKT BUDOWLANY

RYS. Nr 1

RYS. Nr 2

RYS. Nr 3

16 INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 11:48:35, wprowadzający: Lech Kowara
7/2018 „Gminna zbiórka odpadów zawierających
azbest z terenu Gminy Głuchów – Etap IV” 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

4. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

5.Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

6. 2.4. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 14.06.2018r. o przynależności bądź nie do grupy kapitałowe

7. Zal. nr 5 do SIWZ - WYKAZ USŁUG

8. Zal. nr 6 do SIWZ - UMOWA

9. Zał. nr 7 do SIWZ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

10. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.10.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-14 14:14:03, wprowadzający: Lech Kowara
8/2018 "Budowa boiska sportowego" 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

4. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

5.Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

6. 2.4. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 14.06.2018r. o przynależności bądź nie do grupy kapitałowe

7. 2.5 Zał. nr 5 do SIWZ - UMOWA .

8. 2.6. Zał. nr 6 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

9. 2.7 Zał. nr 7 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

10. STWIOR

11. PROJEKT BUDOWLANY

12. Przedmiar robót

13. Kosztorys ofertowy

14. Rys. nr 1

15. Rys. nr 2

16. Rys. nr 3

17. Rys. nr 4

18. Rys. nr 5

19. Rys. nr 6

20. Rys. nr 7

21. Rys. nr 8

22. Rys. nr 9

23. Rys. nr 10

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 10:39:34, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku