Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
INFORMACJA o wydłużeniu czasu pracy UG w środy
TRANSMISJA obrad Rady Gminy
Przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych z jednostek OSP Gminy Głuchów..
RAPORT o stanie Gminy Głuchów za 2018r.
ROZEZNANIE RYNKU w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Głuchów"
Wybory ławników na lata 2020-2023
PRZETARGI 2018r.
PRZETARGI 2019
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 poniżej 30 tys. EURO
Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego.
NABORY na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich z dnia 13.09.2019r.
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek za śmieci od 01.02.2019r.
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
KONKURSY na stanowiska Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Białyninie i Głuchowie
Dane
Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu
HARMONOGRAM zbiórki odpadów w 2019r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r.
INFORMACJA o możliwości zwrotu podatku akcyzowego
Zarządzenie Wójta Gminy o wyborach sołtysów i rad sołeckich 24.01.2019r.
Adopcja zwierząt
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2018-2023
Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
ORGANIZACJE pozarządowe w 2020r.
Prawo lokalne
Statut
REGULAMINY UG
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Podatki
Taryfy
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r. poniżej 30 tys. EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI 2018r. PRZETARGI 2019 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 poniżej 30 tys. EURO strona główna 

PRZETARGI 2018r.
1/2018. Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w miejscowości Głuchów 

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar sieć wodociągowa

Kosztorys ofertowy - Sieć wodociągowa

Przedmiar przyłącza wodociągowe

Kosztorys ofertowy - Przyłącza wodociągowe

Projekt sieci wodociągowej

Projekt przyłączy wodociągowych

Projekt przejścia sieci pod drogą krajową

Opinia geotechniczna wraz z Projektem geotechnicznym - wstęp

Wyniki badań sondą dynamiczną Profil nr GL5)

Wyniki badań sondą dynamiczną Profil nr GL11

Schematy geologiczno-techniczne Karty otworu geotechnicznego Profile GL1

Mapa lokalizacji badań Arkusz A 1

Przekrój geotechniczny A-A I część

Zał.1. Lokalizacja badań - Arkusz A

Zał.1. Lokalizacja badań - Arkusz B

Zał.2.1. Mapa dok 1 ark

Zał.2.2. Mapa dok 2 ark

Zał.2.3. Mapa dok 3 ark

Zał.2.4. Mapa dok 4 ark

Zał.4.1. Głuchów Profil geotechniczny A-A

Zał.4.2. Głuchów Profil geotechniczny BB

Zał.4.3. Głuchów Profil geotechniczny CC

Zał.4.4. Głuchów Profil geotechniczny DD

Zał.6. Tabela - Zestawienie parametrów geotechnicznych

Zał.7. Dokumentacja fotograficzna

Opis i Specyfikacja Techniczna

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 10:18:26 Informację zaktualizowano 2018-02-20 13:19:03, wprowadzający: Lech Kowara
2/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z
przyłączami, przepompowniami ścieków i
niezbędną infrastrukturą techniczną) w
Michowicach, Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Formularz oferty

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp

OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykaz robót

Wykaz osób

Umowa z Wykonawcą - projekt

PRZEDMIAR - część 1 (budowa sieci kanalizacyjnej z dofinansowaniem)

PRZEDMIAR - część 1 (budowa sieci kanalizacyjnej bez dofinansowania)

PRZEDMIAR - część 3 (budowa przyłączy)

UKŁAD kanalizacji z podziałem na trzy części (sieć z dofinansowaniem, bez dofinansowania, przyłącza)

STWiOR

PROJEKT BUDOWLANY

Opis promocji projektu - tablice informacyjne i pamiątkowe

Tablica informacyjna i pamiatkowa - wzory w Portalu Funduszy Europejskich

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

WEZWANIE do złożenia dokumentów

WEZWANIE do złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 11:19:23 Informację zaktualizowano 2018-03-30 12:43:09, wprowadzający: Lech Kowara
3/2018 Zakup i dostawa używanego ciężkiego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP
Janisławice 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie_o spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu

Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postępowania

Oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Wykaz dostaw

Specyfikacja techniczna

Umowa - projekt

Pytanie i odpowiedź do postępowania przetargowego.

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 09:34:23, wprowadzający: Lech Kowara
4/2018 Przebudowa dróg w miejscowości Głuchów:
ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Cicha 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Formularz oferty

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym

OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 10.04.2018 o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

UMOWA

Wykaz robót

Wykaz osób

STWiOR

Przedmiar robót Przebudowa dróg

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa dróg

Przedmiar robót Zjazdy i krawężniki

KOSZTORYS OFERTOWY Zjazdy i krawężniki

Opis techniczny

PROJEKT BUDOWLANY

Rys nr 1 10.04.2018r.

Rys nr 2 10.04.2018r.

Rys nr 3 10.04.2018r.

Rys nr 4 10.04.2018r.

Rys nr 5 10.04.2018r

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

WEZWANIE do złożenia dokumentów

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-10 11:39:45, wprowadzający: Lech Kowara
5/2018 Przebudowa drogi gminnej Białynin - Reczul
-Janisławice, odc. Reczul - Janisławice 

OGŁOSZENIE

SIWZ

FORMULARZ oferty

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp spełnianie warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp brak podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 10.04.2018 o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Umowa - projekt

WYKAZ robót

Wykaz osób

STWiOR

PRZEDMIAR robót

PROJEKT BUDOWLANY

RYS. Nr 1

RYS. Nr 2

RYS. Nr 3

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-12 07:57:26, wprowadzający: Lech Kowara
6/2018 Przebudowa drogi gminnej Białynin-Reczul
-Janisławice odc. Reczul - Janisławice 

16 INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

SIWZ

2.1. Zał. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

2.2. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

2.3. Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

2.4. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 10.04.2018 o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Umowa - projekt

2.8 Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

2.9 Załącznik nr 8 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

STWiOR

PRZEDMIAR robót

PROJEKT BUDOWLANY

RYS. Nr 1

RYS. Nr 2

RYS. Nr 3

16 INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 11:48:35, wprowadzający: Lech Kowara
7/2018 „Gminna zbiórka odpadów zawierających
azbest z terenu Gminy Głuchów – Etap IV” 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

4. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

5.Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

6. 2.4. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 14.06.2018r. o przynależności bądź nie do grupy kapitałowe

7. Zal. nr 5 do SIWZ - WYKAZ USŁUG

8. Zal. nr 6 do SIWZ - UMOWA

9. Zał. nr 7 do SIWZ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

10. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.10.

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-14 14:14:03, wprowadzający: Lech Kowara
8/2018 "Budowa boiska sportowego" 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

4. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

5.Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

6. 2.4. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 14.06.2018r. o przynależności bądź nie do grupy kapitałowe

7. 2.5 Zał. nr 5 do SIWZ - UMOWA .

8. 2.6. Zał. nr 6 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

9. 2.7 Zał. nr 7 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

10. STWIOR

11. PROJEKT BUDOWLANY

12. Przedmiar robót

13. Kosztorys ofertowy

14. Rys. nr 1

15. Rys. nr 2

16. Rys. nr 3

17. Rys. nr 4

18. Rys. nr 5

19. Rys. nr 6

20. Rys. nr 7

21. Rys. nr 8

22. Rys. nr 9

23. Rys. nr 10

24. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

25. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

26. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 10:39:34, wprowadzający: Lech Kowara
9/2018 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik do SIWZ

4. PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ

5. PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 4.07.2018r.

6. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:43:45, wprowadzający: Lech Kowara
10/2018 "Budowa boiska sportowego" 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty.

4. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

5. Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

6. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

7. Zał. nr 5 do SIWZ - UMOWA

8. Zał. nr 6 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

9. Zał. nr 7 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

10. STWiOR

11. PROJEKT BUDOWLANY

12. Przedmiar robót

13. Kosztorys ofertowy

14. Rys. nr 1

15. Rys. nr 2

16. Rys. nr 3

17. Rys. nr 4

18. Rys. nr 5

19. Rys. nr 6

20. Rys. nr 7

21. Rys. nr 8

22. Rys. nr 9

23. Rys. nr 10

24. Pytania i odpowiedzi do siwz 20 07 2018

25. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

26. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 09:43:06, wprowadzający: Lech Kowara
11/2018 Budowa boiska sportowego 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

4. Zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art. 25a - ust.1 dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1 dot. wykluczenia z postępowania

6. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

7. Zał. nr 5 do SIWZ - UMOWA .

8. Zał. nr 6 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

9. Zał. nr 7 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

10. STWIOR

11. PROJEKT BUDOWLANY

12. Przedmiar robót

13. Kosztorys ofertowy

14. Rys. nr 1

15. Rys. nr 2

16. Rys. nr 3

17. Rys. nr 4

18. Rys. nr 5

19. Rys. nr 6

20. Rys. nr 7

21. Rys. nr 8

22. Rys. nr 9

23. Rys. nr 10

24. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

25. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 08.08.2018r.

26. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

27. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 12:25:14 Informację zaktualizowano 2018-08-01 07:47:17, wprowadzający: Lech Kowara
12/2018 „Dostawa węgla kamiennego: kostki
(grubej) oraz eko-groszku (luzem i workowanego) do
szkół, budynków komunalnych, strażnic OSP
oraz budynku zaplecza sportowego w sezonie
grzewczym 2018/2019” 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-02 12:00:05, wprowadzający: Lech Kowara
13/2018 .: „Dostawa oleju napędowego do celów
grzewczych do Szkół Podstawowych w
Wysokienicach i Michowicach, Gminnego Przedszkola
oraz NZOZ „Dobrego Zdrowia” w Głuchowie
w sezonie grzewczym 2018/2019”  

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. ODPOWIEDŹ na pytanie do SIWZ z dn. 06.08.2018r.

5. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

6. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-02 13:29:38, wprowadzający: Lech Kowara
14/2018 "Dostawa paliwa polegająca na tankowaniu
z dystrybutora samochodów oraz kosiarek
spalinowych będących w zasobie komunalnym gminy
a także samochodów strażackich i sprzętu
jednostek OSP Gminy Głuchów w roku 2019." 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Informacja z sesji otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-28 10:04:53 Informację zaktualizowano 2018-08-28 10:05:22, wprowadzający: Lech Kowara
15/2018 Zimowe utrzymanie dróg w Gminie
Głuchów w sezonie zimowym 2018/2019 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Informacja z sesji otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 10:31:27, wprowadzający: Lech Kowara
16/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku z terenu Gminy
Głuchów w latach 2019-2020 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ 21.09.2018r.

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

5. SIWZ ze zmianami 21.09.2018r.

6. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 11:51:50, wprowadzający: Lech Kowara
17/2018 Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu gminy Głuchów w 2019 roku 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. ODPOWIEDŹ na zapytanie do SIWZ z 08.10.2018r.

4. Informacja z sesji otwarcia ofert

5. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 11:02:38, wprowadzający: Lech Kowara
18/2018. Zakup energii elektrycznej dla Gminy
Głuchów oraz jednostek organizacyjnych 

1. Ogłoszenie

2.SIWZ

3. Zał. nr 1 do SIWZ - Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.

4. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

5. Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy

6. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków

7.Zał. nr 5 do SIWZ - wzór Umowy

8. Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

9. Zał. nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów grupy kapitałowej

10. Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcy...

11. Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z OSD

12. Zał. nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo (zał. nr 1 do Umowy)

13. PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ 30.10.2018r.

14. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 14:52:48 Informację zaktualizowano 2018-10-24 11:28:35, wprowadzający: Lech Kowara
19/2018 „Wykonanie projektu sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości
Celigów, Prusy, Prusy-Instytut, Jasień,
Wysokienice, gmina Głuchów” 

1. OGŁOSZENIE

2. SIWZ z załącznikami

3. Zał. Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

4.Zał. 2 do SIWZ- Mapa lokalizacji projektu

5. Zał. 3 do SIWZ RYS.1 Celigów Prusy-Kolonia

6. Zał. 4 do SIWZ RYS.2 Prusy Instytut

7. Zał. 5 do SIWZ RYS.3 Jasień Północ

8. Zał. 6 do SIWZ RYS.4 Jasień Południe

9. Zał 7 .do SIWZ Rys 5 Wysokienice Centrum

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. SIWZ po wprowadzenie zmian w Rozdziale III

12. PYTANIIA i ODPOWIEDZI do SIWZ 21.11.2018r.

13. Mapa

14. Plan sytuacyjny

15. INFORMACJA z Sesji otwarcia ofert 22.11.2018r.

16. Wezwanie do złożenia oświadczeń

17. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 07:50:11 Informację zaktualizowano 2018-11-13 12:09:06, wprowadzający: Lech Kowara
20/2018 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku z terenu Gminy
Głuchów w roku 2019” 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytanie i odpowiedź do SIWZ

4. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert - unieważnienie postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 12:33:36, wprowadzający: Lech Kowara
21/2018 Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu gminy Głuchów w 2019 roku 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 14:06:02, wprowadzający: Lech Kowara
22/2018 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku z terenu Gminy
Głuchów w roku 2019”. 

1. Ogłoszenie.

2.SIWZ

3. Pytanie i odpowiedź z dn. 03.12.2018r.

4. PYTANIA 2 i odpowiedzi do siwz 03.12.2018r.

5. ODPOWIEDZI na PYTANIA do SIWZ 04.12.2018r.

6. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

7. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 13:58:37, wprowadzający: Lech Kowara
23/2018 Długoterminowy kredyt w wysokości 5 000
000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu na rok 2018 

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał. Nr 1 - Oferta

4. Zał. Nr 2 - Oświadczenie

5. Zał. Nr 3 - Informacja

6. Uchwała Rady Gminy Głuchów

7. Uchwała RIO

8. Uchwała WPF

9. Rb-27S za 2017

10. Rb-27S za I półrocze 2018 r

11. Rb-28S za 2017

12. Rb-28S za I półrocze 2018 r.

13. Rb-N za 2017 rok

14. Rb-N za I półrocze 2018 r.

15. Rb-NDS za 2017 rok

16. Rb-NDS za I półrocze 2018

17. Rb-Z za 2017 rok

18. Rb-Z za I półrocze 2018 r.

19. INFORMACJA z Sesji otwarcia ofert

20. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 13:22:54, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku