Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
Adopcja zwierząt
TRANSMISJA obrad Rady Gminy
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE w okręgu wyborczym Nr 14 - Wysokienice
ARiMR w Skierniewicach - szkolenia z zakresu pomocy finansowej dla kół KGW
PRZETARGI 2018r.
Ubezpieczenie w KRUS-ie pomocnika rolnika
NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów
Nabór na stanowisko Asystent Rodziny
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
INFORMACJA KBW o liczbie mieszkańców gmin powiatu skierniewickiego
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
KONKURS na stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokienicach
Dane
Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2018-2023
Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
Prawo lokalne
Statut
REGULAMINY UG
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Zarządzenia
Podatki
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI poniżej 30 000 EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI poniżej 30 000 EURO strona główna 

PRZETARGI poniżej 30 000 EURO
1. Remont i przebudowa szatni wraz z sanitariatami
przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Głuchowie. 

Zapytanie ofertoe

Inwentaryzacja

Przebudowa

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 11:42:57 Informację zaktualizowano 2018-02-19 11:52:52, wprowadzający: Lech Kowara
2. Zakup i montaż zestawów komputerowych oraz
tablicy interaktywnej 2. Zakup i montaż
zestawów komputerowych oraz tablicy interaktywnej
dla Szkoły Podstawowej w Głuchowie.
dla Szkoły Podstawowej w
Głuchowie” 

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 14:58:03 Informację zaktualizowano 2018-02-23 14:58:18, wprowadzający: Lech Kowara
3. Pełnienie usługi Nadzoru inwestorskiego nad
Budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowości Głuchów. 

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-26 08:50:53 Informację zaktualizowano 2018-02-26 08:52:39, wprowadzający: Lech Kowara
4. PEŁNIENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO nad
realizacją zadania pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej(wraz z przyłączami,
przepompowniami ścieków i niezbędną
infrastrukturą techniczną) w Michowicach,
Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów” 

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert oraz o unieważnieniu przetargu.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:05:33, wprowadzający: Lech Kowara
5. PEŁNIENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO nad
realizacją zadania pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej(wraz z przyłączami,
przepompowniami ścieków i niezbędną
infrastrukturą techniczną) w Michowicach,
Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów”  

1. Zapytanie ofertowe

2. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 13:31:31 Informację zaktualizowano 2018-05-07 13:31:52, wprowadzający: Lech Kowara
6. „Zakup i montaż 10 szt.
monitorów interaktywnych 65” do placówek
oświatowych z terenu Gminy Głuchów” 

1. Zapytanie ofertowe

2.Pytanie i odpowiedź do specyfikacji zapytania ofertowego

Pytanie 2 i odpowiedź.do specyfikacji zapytania ofertowego.

4. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 13:39:21, wprowadzający: Lech Kowara
7. „Dostawa sprzętu ratowniczego i wyposażenia
jednostek OSP z terenu Gminy Głuchów w ramach
realizacji zadania „Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” 

1 Zapytanie ofertowe

2. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 12:50:32, wprowadzający: Lech Kowara
8. Remont pomieszczenia w Szkole Podstawowej w
Michowicach 

1. Zapytanie ofertowe

2. Przedmiar robót i kosztorys ślepy

3. Inwentaryzacja i przebudowa

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 09:57:54, wprowadzający: Lech Kowara
9. „Zakup sprzętu, montaż i wdrożenie w
Urzędzie Gminy Głuchów systemu do transmisji
obrad rady gminy oraz elektronicznego imiennego
głosowania przez radnych”  

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

2. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 14:33:41, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku