Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
KONKURS na stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokienicach
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Susza 2018
Ubezpieczenie w KRUS-ie pomocnika rolnika
NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów
WYNAJEM LOKALI
INFORMACJA KBW o liczbie mieszkańców gmin powiatu skierniewickiego
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2014-2018
Skład Komisji Rady Gminy 2014-2018
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Zarządzenia
Podatki
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r.
PRZETARGI poniżej 30 000 EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Susza 2018 strona główna 

Susza 2018
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA
SZKÓD W 2018 ROKU 

Głuchów, dnia 25.06.2018 r. 

W związku z występującym zjawiskiem suszy na terenie województwa łódzkiego rolnicy u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w swoim gospodarstwie. Wnioski o oszacowanie szkód mogą dotyczyć upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych i roślin strączkowych na glebach najsłabszych (klasa VI, V i IVb). Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Głuchowie w Referacie Rozwoju Gospodarczego – I piętro, pokój nr 1 do dnia 10 lipca 2018 r.
Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy jak wyżej lub ze strony internetowej gminy Głuchów www.bip.gluchow.pl
Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, by suma powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich. Do składanego wniosku należy załączyć wydruk bądź kopię wniosku o przyznanie płatności na 2018 r. Przyjmowane będą jedynie kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. /46/ 815-70-39

1. Wniosek rolnika

2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

3. Przykład wypełniania oświadczenia nr 1

4. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-25 15:19:17 Informację zaktualizowano 2018-06-25 15:21:50, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku