Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
INFORMACJA o wydłużeniu czasu pracy UG w środy
TRANSMISJA obrad Rady Gminy
Przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych z jednostek OSP Gminy Głuchów..
RAPORT o stanie Gminy Głuchów za 2018r.
ROZEZNANIE RYNKU w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Głuchów"
Wybory ławników na lata 2020-2023
PRZETARGI 2018r.
PRZETARGI 2019
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 poniżej 30 tys. EURO
Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego.
NABORY na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich z dnia 13.09.2019r.
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek za śmieci od 01.02.2019r.
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
KONKURSY na stanowiska Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Białyninie i Głuchowie
Dane
Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu
HARMONOGRAM zbiórki odpadów w 2019r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r.
INFORMACJA o możliwości zwrotu podatku akcyzowego
Zarządzenie Wójta Gminy o wyborach sołtysów i rad sołeckich 24.01.2019r.
Adopcja zwierząt
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2018-2023
Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
ORGANIZACJE pozarządowe w 2020r.
Prawo lokalne
Statut
REGULAMINY UG
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Podatki
Taryfy
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r. poniżej 30 tys. EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego. NABORY na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r. strona główna 

NABORY na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w
Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy w Głuchowie. 

1 ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Wójta Gminy Głuchów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów oraz na wolne stanowiska kierownicze

2.ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Wójta Gminy Głuchów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Głuchów

3. INFORMACJA po zakończeniu I Etapu Naboru - oceny formalnej ofert

4. INFORMACJA po zakończeniu II etapu naboru

5. INFORMACJA o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 14:04:40 Informację zaktualizowano 2018-05-28 14:11:27, wprowadzający: Lech Kowara
Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie
Finansowym Urzędu Gminy 

1.Zarządzenie Wójta Gminy - Regulamin naboru

2. Zarządzenie Wójta Gminy - Ogłoszenie o naborze

3. INFORMACJA z I etapu naboru

4. PROTOKÓŁ z przeprowadzonego naboru

5.INFORMACJA o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-07 12:20:09 Informację zaktualizowano 2018-09-07 12:20:42, wprowadzający: Lech Kowara
2019 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektora do spraw pozyskiwania funduszy
europejskich. 

1. Regulamin naboru

2. Ogłoszenie o naborze

3. Protokół Komisji Konkursowej z przeprowadzonego naboru.

4. Informacja o wyniku naboru.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 13:39:37, wprowadzający: Lech Kowara
2019 Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka w
Głuchowie. 

1. Ogłoszenie o naborze

2. Regulamin Naboru

3. Klauzula Informacyjna

4. INFORMACJA z I etapu naboru

5. INFORMACJA o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-10 14:29:27, wprowadzający: Lech Kowara
5. NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie
Finansowym (obsługa szkół) 

1. Ogłoszenie o naborze - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52/2019 z dnia 11 października 2019r.

2. Regulamin naboru

3. Wynik oceny formalnej - I etapu naboru 28.10.2019r.

4.4. Informacja o wyniku naboru 05.11.2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-12 11:55:07 Informację zaktualizowano 2019-10-12 11:58:20, wprowadzający: Lech Kowara
6. NABÓR na stanowisko Inspektora w Referacie
Finansowym (obsługa GOPS-u) 

1. Ogłoszenie o naborze - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51/2019 z dnia 11 października 2019r.

2. Regulamin naboru

3. Wynik oceny formalnej - I etapu naboru 28.10.2019r.

4. Informacja o wyniku naboru 05.11.2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-12 11:56:30 Informację zaktualizowano 2019-10-12 11:56:50, wprowadzający: Lech Kowara
7. NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie
Finansowym (obsługa kasy) 

1. Ogłoszenie o naborze - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2019 z dnia 11 października 2019r.

2. Regulamin naboru

3. Wynik oceny formalnej - I etapu naboru 28.10.2019r.

4. Informacja o wyniku naboru 05.11.2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-12 11:58:04 Informację zaktualizowano 2019-10-12 12:05:29, wprowadzający: Lech Kowara
8. NABÓR na stanowisko- Inspektora w Referacie
Rozwoju Gospodarczego  

1. Ogłoszenie o naborze

2. Regulamin naboru.

3.Wynik oceny formalnej - I etapu naboru 28.10.2019r.

4. Zawiadomienie o nie rozstrzygnięciu naboru. 15.11.2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 13:03:01 Informację zaktualizowano 2019-10-17 13:03:36, wprowadzający: Lech Kowara
9. NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 

1.Ogłoszenie o naborze

2. Regulamin naboru

3. I ETAP naboru - wynik 30.10.2019r.

4. Informacja o wyniku naboru 05.11.2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 13:29:56, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku