Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
INFORMACJA o wydłużeniu czasu pracy UG w środy
TRANSMISJA obrad Rady Gminy
Przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych z jednostek OSP Gminy Głuchów..
RAPORT o stanie Gminy Głuchów za 2018r.
ROZEZNANIE RYNKU w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Głuchów"
Wybory ławników na lata 2020-2023
PRZETARGI 2018r.
PRZETARGI 2019
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 poniżej 30 tys. EURO
Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego.
NABORY na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich z dnia 13.09.2019r.
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek za śmieci od 01.02.2019r.
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
KONKURSY na stanowiska Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Białyninie i Głuchowie
Dane
Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu
HARMONOGRAM zbiórki odpadów w 2019r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r.
INFORMACJA o możliwości zwrotu podatku akcyzowego
Zarządzenie Wójta Gminy o wyborach sołtysów i rad sołeckich 24.01.2019r.
Adopcja zwierząt
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2018-2023
Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
ORGANIZACJE pozarządowe w 2020r.
Prawo lokalne
Statut
REGULAMINY UG
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Podatki
Taryfy
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r. poniżej 30 tys. EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI 2018r. PRZETARGI 2019 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 poniżej 30 tys. EURO strona główna 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO
1. Przeprowadzenie zewnętrznego audytu w UG. 

1. Treść zapytania ofertowego.

2. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 15:01:11 Informację zaktualizowano 2019-02-21 12:19:50, wprowadzający: Lech Kowara
2. „Remont i przebudowa pomieszczeń szkoły na
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w
Wysokienicach” 

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis projektu.

3. Przedmiar.

4. Szkice pomieszczeń.

5. Informacja z sesji otwarcia ofert

6. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 11:51:06, wprowadzający: Lech Kowara
3. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis zadania

3. Kosztorys ofertowy

4. Protokół przetargowy

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 10:49:21, wprowadzający: Lech Kowara
4. Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 

1. Zapytanie ofertowe

2. Protokół z zakończenia postępowanie - wybór oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 13:01:46, wprowadzający: Lech Kowara
5. „Uzupełnienie ubytków tłuczniem o frakcji
0-63 mm oraz wyrównanie nierówności dróg
dojazdowych do pól (tłuczniowych i gruntowych)
w Gminie Głuchów” 

1. Zapytanie ofertowe

2. Protokół z otwarcia ofert , oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 14:46:49 Informację zaktualizowano 2019-08-05 12:40:21, wprowadzający: Lech Kowara
6. "Dowóz uczniów do szkół podstawowych Gminy
Głuchów" 

1. Zapytanie ofertowe wraz z Formularzem oferty.

2. Wzór umowy z Wykonawcą.

3. Klauzula informacyjna.

4. Umowa powierzenia.

4. PROTOKÓŁ z otwarcia ofert.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 12:40:02, wprowadzający: Lech Kowara
7. „Ogrodzenie boisk szkolnych wraz ze
słupami oświetleniowymi
przy szkołach podstawowych w Białyninie i w
Wysokienicach oraz
budowa ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej w
Reczulu”. 

1. Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy, projekt Umowy

2. Kosztorys ślepy - ogrodzenie boiska w Białyninie

3. Kosztorys ślepy - ogrodzenie boiska w Wysokienicach

4. Plan ogrodzenia Świetlicy wiejskiej w Reczulu

5. Zmiany w kosztorysach ślepych.

6. PYTANIA i ODPOWIEDZI do Zapytania ofertowego 14.08.2019r.

7. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 15:00:48, wprowadzający: Lech Kowara
8. „Dostawa paliwa polegająca na tankowaniu z
dystrybutora samochodów oraz kosiarek spalinowych
będących w zasobie komunalnym gminy a także
samochodów strażackich i sprzętu jednostek OSP
Gminy Głuchów w roku 2020” 

1. Zapytanie ofertowe

2. SIWZ z załącznikami

3. Informacja z sesji otwarcia ofert.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:52:57, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku