Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
INFORMACJA o wydłużeniu czasu pracy UG w środy
TRANSMISJA obrad Rady Gminy
Przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych z jednostek OSP Gminy Głuchów..
RAPORT o stanie Gminy Głuchów za 2018r.
ROZEZNANIE RYNKU w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Głuchów"
Wybory ławników na lata 2020-2023
PRZETARGI 2018r.
PRZETARGI 2019
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 poniżej 30 tys. EURO
Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego.
NABORY na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich z dnia 13.09.2019r.
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek za śmieci od 01.02.2019r.
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
KONKURSY na stanowiska Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Białyninie i Głuchowie
Dane
Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu
HARMONOGRAM zbiórki odpadów w 2019r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r.
INFORMACJA o możliwości zwrotu podatku akcyzowego
Zarządzenie Wójta Gminy o wyborach sołtysów i rad sołeckich 24.01.2019r.
Adopcja zwierząt
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2018-2023
Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
ORGANIZACJE pozarządowe w 2020r.
Prawo lokalne
Statut
REGULAMINY UG
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Podatki
Taryfy
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r. poniżej 30 tys. EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI 2018r. PRZETARGI 2019 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 poniżej 30 tys. EURO strona główna 

PRZETARGI 2019
1/2019 „Przebudowa drogi w miejscowości
Kochanów” oraz „Przebudowa drogi w
miejscowości Kochanów i Głuchów” 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ.

3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - UMOWA z Wykonawcą

8. Załącznik Nr 6 do SIWZ -Wykaz robót budowlanych

9. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

11. PROJEKT BUDOWLANY - droga Kochanów

12. Mapa drogi Kochanów

13. Przedmiar robót - droga Kochanów.

14. Kosztorys ofertowy - droga Kochanów

15. Kochanów Pn PT Rys nr 1

16. Kochanów Pn PT Rys nr 2

17. Kochanów Pn PT Rys nr 3

18.Kochanów Pn PT Rys nr 4

19. Kochanów Pn PT Rys nr 5

20. Lokalizacjia drogi Kochanów i Głuchów Rys nr 1

21. Kochanów Głuchów Projekt budowlany Opis

22. Kochanów Głuchów - mapa 2 1100x297

23. Kochanów i Głuchów Przedmiar robót

24. Kochanów i Głuchów Kosztorys ofertowy

25. Projekt Stałej Organizacji Ruchu Kochanów i Głuchów Opis

26. Mapa do Projekut Stałej Organizacji Ruchu Kochanów i Głuchów Rys nr 2

27. Kochanów Płd PT Rys nr 1

28. Kochanów Płd PT Rys nr 2

29. Kochanów Płd PT Rys nr 3

30. Kochanów Płd PT Rys nr 4

31. Kochanów Płd PT Rys nr 5

32. Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ z dnia 08.08.2019r.

33. Zał. Nr 1 do odpowiedzi na pytania do SIWZ

34. 1 Zał. Nr 2 do odpowiedzi na pytania do SIWZ

35. 1 Zał. Nr 3 do odpowiedzi na pytania do SIWZ

36. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

37. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-30 12:35:14 Informację zaktualizowano 2019-07-31 12:26:03, wprowadzający: Lech Kowara
2/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku z terenu Gminy
Głuchów w 2020 roku 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ z z 10.09.2019r.

4. OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia i przesunięciu terminu składania ofert na 13.09.2019r.

5. SIWZ po uwzględnieniu zmian wynikających z zadanych pytań.

6. Informacja z sesji otwarcia ofert.

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 14:58:42, wprowadzający: Lech Kowara
3/2019 Remont drogi gminnej 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

4.Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

5.Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

6. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 30.07.2019r. o przynależności do grupy kapitałowej

7. Zał. nr 5 UMOWA projekt

8. Klauzula informacyjna

9. Umowa powierzenia

10.Załącznik nr 6 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

11. Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ osób

12. STWIOR

13. Kosztorys ofertowy

14. Projekt budowlany

15. Orientacja - Lokalizacja drogi PSOR rys nr 1

16. Plan sytuacyjny drogi rys nr 2

17. Przekrój konstrukcyjny drogi rys nr 3

18. Projekt stałej organizacji ruchu

19. Informacja z sesji otwarcia ofert

20. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-11 14:33:01, wprowadzający: Lech Kowara
4. Dostawa węgla kamiennego: kostki (grubej) oraz
eko-groszku (luzem i workowanego) do szkół,
budynków komunalnych, strażnic OSP oraz budynku
zaplecza sportowego w sezonie grzewczym 2019/2020 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. Informacja z sesji otwarcia ofert.

5. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 15:02:29, wprowadzający: Lech Kowara
5. Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych
do Szkół Podstawowych w Wysokienicach i
Michowicach, Gminnego Przedszkola oraz NZOZ „
Dobrego Zdrowia ” w Głuchowie w sezonie
grzewczym 2019/2020 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

5. Otwarcie ofert dodatkowych 11.10.2019r.

6. ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-25 14:34:05, wprowadzający: Lech Kowara
6. Remont drogi gminnej 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3.Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

4. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

5. Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

6. OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 . o przynależności do grupy kapitałowej

7. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

7. Klauzula informacyjna

7. Projekt Umowy

8. Umowa powierzenia

9. Wykaz robót

10. Wykaz osób

11. STWIOR

12. Kosztorys ofertowy

13. Projekt budowlany

14. Orientacja - lokalizacja drogi

15. Plan sytuacyjny drogi

16. Przekrój konstrukcyjny drogi

17. Projekt stałej organizacji ruchu

17. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-26 15:13:56, wprowadzający: Lech Kowara
7. Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuchów w
sezonie zimowym 2019/2020 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Informacja z sesji otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-25 14:58:49, wprowadzający: Lech Kowara
8. Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu gminy Głuchów w 2020 roku 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 14:24:19, wprowadzający: Lech Kowara
9. „Bieżące utrzymanie i konserwacja
oświetlenia ulicznego Gminy Głuchów w latach
2020-2022”  

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Informacja z sesji otwarcia ofert.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-26 15:18:54, wprowadzający: Lech Kowara
10. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Głuchów
oraz jednostek organizacyjnych na 2021r. 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał. Nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia

4. Zał. Nr 2 do SIWZ Formularz oferty

5.Zał. Nr 3 do SIWZ Formularz cenowy

6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

8. Wzór umowy

9. Zał. Nr 7 Oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

10 Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom...

11. Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z OSD

12. .Zał. nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo

13. PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ 17.12.2019r.

14. Poprawiona SIWZ 17.12.2019r.

15. Poprawiony Zał. Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 17.12.2019r.

16. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-11 13:34:05, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku