Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Głuchów  www.gluchow.pl
INFORMACJA o wydłużeniu czasu pracy UG w środy
TRANSMISJA obrad Rady Gminy
Przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych z jednostek OSP Gminy Głuchów..
RAPORT o stanie Gminy Głuchów za 2018r.
ROZEZNANIE RYNKU w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Głuchów"
Wybory ławników na lata 2020-2023
PRZETARGI 2018r.
PRZETARGI 2019
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 poniżej 30 tys. EURO
Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego.
NABORY na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
NABÓR na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich z dnia 13.09.2019r.
PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021
ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek za śmieci od 01.02.2019r.
KRUS - przekazywanie świadczeń na konta
KONKURSY na stanowiska Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Białyninie i Głuchowie
Dane
Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu
HARMONOGRAM zbiórki odpadów w 2019r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r.
INFORMACJA o możliwości zwrotu podatku akcyzowego
Zarządzenie Wójta Gminy o wyborach sołtysów i rad sołeckich 24.01.2019r.
Adopcja zwierząt
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Sekretarz Gminy
Rada Gminy kadencja 2018-2023
Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Sołectwa
Referaty
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
REJESTR UMÓW - 2018r.
SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r.
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Instytucje Kultury w Gminie Głuchów
Kontrola zarządcza.
Orgaznizacje pozarządowe
ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.
ORGANIZACJE pozarządowe w 2020r.
Prawo lokalne
Statut
REGULAMINY UG
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Budżet
Sprawozdania z wykonania budżetu
Podatki
Taryfy
PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.
PRZETARGI 2017r.
PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.
PRZETARGI 2018r. poniżej 30 tys. EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
NABÓR na stanowiska urzędnicze
Wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka
Zgromadzenia
Kontrole zewnętrzne
Instrukcja obsługi
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referaty strona główna 

Referaty
 

1. Referat Finansowy
2. Referat Rozwoju Gospodarczego
3. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 Urząd Gminy Głuchów


( PARTER )

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Pokój Nr 1
Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik Jadwiga Swaczyna 81-57-342 wew.102
Ewidencja ludności - Podinspektor Aleksandra Botul 81-57-161 wew. 101
Obsługa Rady Gminy - Inspektor Karolina Nitkowska 81-57-161 wew. 101

Pokój Nr 2
Przewodniczący Rady Gminy – Michał Stanisław Mikołajczyk 81-57-161

Pokój Nr 3
Starszy pracownik socjalny- Małgorzata Rogulska 81-40-177
Asystent rodziny - Anna Guzek


Pokój dawnego GCI 81-37-429
81-37-467

(I PIĘTRO)


Referat Rozwoju Gospodarczego

Pokój Nr 1
Kierownik – Maria Banaszkiewicz 81-57-039 wew. 204

Inspektor - Elżbieta Klemba       81-57-039 wew. 204

Pokój Nr 2
Referat Rozwoju Gospodarczego – Inwestycje
Inspektor - Marianna Szlagowska 81-57-303 wew. 212
Inspektor - Roman Łęczycki 81-57-303 wew. 212

Pokój Nr 3
Podinspektor d/s gospodarki odpadami - Anna Łaska 81-57-303 wew. 213

Pokój Nr 4
Wójt – Jan Piotr Słodki 81-57-530 wew. 203
Sekretarz – Lech Kowara 81-57-530 wew. 202
Sekretariat – Martyna Sędkowska 81-57-530 wew. 201
tel./ fax. 81-57-058

Pokój Nr 5

Skarbnik Gminy – Anna Lach 81-57-051 wew. 205

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pokój Nr 6
Kierownik – Jadwiga Stelmach 81-57-114 wew. 206

Pokój Nr 7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Referent ds. świadczenia wychowawczego 500+ - Monika Kozłowska - 81-57-120 wew. 207
Starszy Referent ds. świadczeń rodzinnych - Anna Tracz - 81-57-120 wew. 207


Pokój Nr 8
Referat Finansowy – Podatki
Inspektor – Jadwiga Leśniak 81-57-304 wew. 208
Inspektor – Maria Lusa 81-57-304 wew. 208

Pokój Nr 9
Referat Finansowy - Księgowość
Inspektor – Sylwia Milczarek 81-57-001 wew. 209
Inspektor -Teresa Zając 81-57-001 wew. 209

Pokój Nr 10
Kasa
Referent -Monika Matysek 81-57-050 wew. 210


Pokój Nr 11
Prac. socjalny - Ewa Stańczak 81-57-120 wew. 207
Starszy prac. socjalny - Hanna Supeł 81-57-120 wew. 207

(II PIĘTRO)

Pokój Nr 1
Biblioteka
Dyrektor Biblioteki - Emilia Majcher 81-57-071
Referent - Justyna Gawędzka 81-57-071

 Pokój Nr 7
Inspektor d/s zarządzania oświatą - Agnieszka Burzyńska 81-57-578 wew. 301 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-07-18 09:46:53 Informację zaktualizowano 2018-12-06 21:42:24, wprowadzający: Lech Kowara
wersja do druku