bip.gluchow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gluchow.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
24. Obwieszczewnie o przystąpieniu do
sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
oraz o przystąpieniu do sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów 

treść obwieszczenia

 2. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania dla fragmentów obrębu wsi Wysokienice i Prusy

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-07-17 17:22:53 | Data modyfikacji: 2020-03-11 14:32:04.
23. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Głuchów oraz o przystąpieniu do sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów 

1. Treść obwieszczenia

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Borysław, Michowice, Wysokienice, Złota wraz z prognozami oddz

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentu obrębu wsi: Złota wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-11-06 11:34:40 | Data modyfikacji: 2018-11-06 11:34:52.
22. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Głuchów oraz o przystąpieniu do sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. zmian mpzp gminy Głuchów dla
fragmentów obrębu wsi Miłochniewice, Głuchów
i Kochanów 

1. Treść obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Miłochniewice, Głuchów, Kochanów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-12-20 09:57:17.
21. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w miejscowości Białynin-Południe
(obejmującego działki nr ewid. 1041, 1058, 1089
i fragment działki nr ewid. 1118) oraz uchylenia
Uchwały Nr XI/52/2015 Rady Gminy Głuchów 

1. Treść obwieszczenia

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:52:46.
20. Obwieszczenie o przystąpieniu do
sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentów obrębów wsi: Białynin
Krasówka, Głuchów, Janisławice,
Miłochniewice, Złota oraz o przystąpieniu do
sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla potrzeb ww. zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Głuchów 

1. Treść obwieszczenia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian MPZP gm. Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Białynin Krasówka, Głuchów, Janisławice, Miłochniewice oraz fragmentu obrębu wsi Złota wraz z prognozami oddziaływania na środow

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gm. Głuchów dla fragmentów obrębów wsi: Janisławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-07-20 09:26:48 | Data modyfikacji: 2017-03-01 09:48:23.
19. Ogłoszenia Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Głuchówdla terenów
położonych w miejscowości Białynin Krasówka,
Celigów, Reczul, Borysław, Michowice, gmina
Głuchów  

1. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów - uchwała Rady Gminy Głuchów nr XVI/88/2016 z dnia 31.05.2016r.

2. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów - uchwała Rady Gminy Głuchów nr XVI/89/2016 z dnia 31.05.2016r.

3. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów - uchwała Rady Gminy Głuchów nr XVI/90/2016 z dnia 31.05.2016r.

4. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej - uchwała Rady Gminy Głuchów nr XVI/91/2016 z dnia 31.05.2016r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-06-10 11:30:46.
18.OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głuchów o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Głuchów dla fragmentów
wsi: Michowice, Głuchów i Wysokienice oraz
Jasień wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko 

1. Treść ogłoszenia z dnia 29.04.2016

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-04-29 09:04:58.
17. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu obrębu wsi Złota wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko 

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-02-02 15:16:40 | Data modyfikacji: 2016-02-02 15:17:14.
16. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w miejscowości Białynin Krasówka,
Celigów, Reczul, Borysław, Michowice, gmina
Głuchów 

1. Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:01:17 | Data modyfikacji: 2016-01-12 15:10:38.
15. Obwieszczenie o przystąpieniu do
sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
oraz o przystąpieniu do sporządzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla potrzeb ww. zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
-dla fragmentów wsi Głuchów i Wysokienice oraz
fragmentu wsi Jasień 

1.Treść obwieszczenia Wójta Gminy Głuchów z dnia 10.03.2015r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-03-10 12:58:42.
14. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Głuchów uchwalonego
uchwałą nr XIII/78/07 Rady Gminy Głuchów z
dnia 30 października 2007 r. oraz o
przystąpieniu do sporządzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb
ww. zmiany miejscowego planu.  

1. Treść obwieszczenia

2.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów w części dotyczącej treści uchwały nr XIII/78/07 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 października 2007 r. stanowiącej

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-09-16 13:13:45 | Data modyfikacji: 2014-09-16 13:19:29.
13.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentów obrębów wsi Białynin Krasówka,
Borysław, Głuchów, Głuchów Lasy, Jasień,
Kochanów, Michowice, Miłochniewice i Wysokienice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
oraz projektuprojektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Głuchów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.  

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-06-20 14:54:49.
12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów
obrębów wsi: Białynin-Południe, Celigów,
Głuchów, Michowice, Miłochniewice, Prusy,
Skoczykłody, Wysokienice, Złota 

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian mpzp oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. zmian mpzp

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian mpzp dla fragmentów obrębów wsi: Celigów, Głuchów, Michowice, Miłochniewice, Wysokienice, Prusy, Białynin-Południe i Skoczykłody wraz z prognozą oddzi

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-03-06 11:04:23.
11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w
miejscowości Białynin Krasówka, gmina
Głuchów, obejmującego działkę nr ewid. 522 

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany mpzp

2. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP

3. Treść planu

4. Treść prognozy

5. Rysunek planu

6. Rysunek prognozy

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-01-29 10:38:02 | Data modyfikacji: 2014-01-29 10:38:44.
10. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Głuchów, Michowice, Złota
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-12-10 08:50:29 | Data modyfikacji: 2013-12-10 08:51:52.
9. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Białynin Krasówka wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko. 

treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-02-06 09:35:48 | Data modyfikacji: 2013-02-06 09:38:18.
8. O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do
sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentów obrębów wsi: Białynin
Krasówka, Borysław, Głuchów, Głuchów Lasy,
Jasień, Kochanów, Michowice, Miłochniewice,
Wysokienice, Złota oraz o przystąpieniu do
sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla potrzeb ww. zmian miejscowego
planu 

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-10-02 09:45:54.
7. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do
sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Głuchów 

1. Treść ogłoszenia

2. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla fragmentu wsi Głuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:29:01.
6. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Głuchów dla fragmentu wsi Celigów wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko 

Treść obieszczenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-02-24 12:07:25.
5. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o
przystąpieniu do sporządzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko oraz o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Głuchów dla fragmentu wsi Złota wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko 

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-02-24 11:56:53 | Data modyfikacji: 2012-02-24 11:58:51.
4. Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragnemtu wsi Kochanów 

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-06-09 12:20:01 | Data modyfikacji: 2011-06-09 12:23:59.
3. Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do
sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu wsi Złota. 

1. Treść ogłoszenia.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-05-18 15:31:13 | Data modyfikacji: 2011-05-18 15:34:21.
2.Obwieszczenia Wójta Gminy Głuchów.  

1.Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów.

2. Ogłoszenie Wójta Gminy Głuchów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian mpzp.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-05-12 09:05:05 | Data modyfikacji: 2011-05-12 09:07:42.
1. Ogłoszenie o wyłożeniu projektów zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 1.Treść ogłoszenia.

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-02-15 08:58:24.

Zobacz:
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
   Załączniki graficzne do Uchwały nr XII/78/07 z dnia 15 grudnia 2007r.
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Data wprowadzenia: 2011-02-15 08:58:24
Opublikowane przez: Lech Kowara

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gluchow.pl