bip.gluchow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gluchow.pl
Budżet strona główna 

Budżet

Zobacz:
   Projekt budżetu na 2012r.
   Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2015
   Autopoprawka do projektu budżetu na 2012r
   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
   Budżet na 2012r.
   Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015
   Budżet 2013
   Budżet na 2015r.
   Projekt budżetu na 2015r.
   Budżet 2016
   Budżet 2017
   Budżet 2018
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gluchow.pl