bip.gluchow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gluchow.pl
PRZETARGI poniżej 30 000 EURO strona główna 

PRZETARGI poniżej 30 000 EURO
1. Remont i przebudowa szatni wraz z sanitariatami
przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Głuchowie. 

Zapytanie ofertoe

Inwentaryzacja

Przebudowa

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:42:57 | Data modyfikacji: 2018-02-19 11:52:52.
2. Zakup i montaż zestawów komputerowych oraz
tablicy interaktywnej 2. Zakup i montaż
zestawów komputerowych oraz tablicy interaktywnej
dla Szkoły Podstawowej w Głuchowie.
dla Szkoły Podstawowej w
Głuchowie” 

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-02-23 14:58:03 | Data modyfikacji: 2018-02-23 14:58:18.
3. Pełnienie usługi Nadzoru inwestorskiego nad
Budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowości Głuchów. 

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-02-26 08:50:53 | Data modyfikacji: 2018-02-26 08:52:39.
4. PEŁNIENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO nad
realizacją zadania pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej(wraz z przyłączami,
przepompowniami ścieków i niezbędną
infrastrukturą techniczną) w Michowicach,
Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów” 

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert oraz o unieważnieniu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:05:33.
5. PEŁNIENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO nad
realizacją zadania pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej(wraz z przyłączami,
przepompowniami ścieków i niezbędną
infrastrukturą techniczną) w Michowicach,
Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów”  

1. Zapytanie ofertowe

2. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:31:31 | Data modyfikacji: 2018-05-07 13:31:52.
Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:31:31
Data modyfikacji: 2018-05-07 13:31:52
Opublikowane przez: Lech Kowara

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gluchow.pl