bip.gluchow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gluchow.pl
Wybory ławników na lata 2020-2023 strona główna 

NABÓR na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w
Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy w Głuchowie. 

1 ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Wójta Gminy Głuchów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów oraz na wolne stanowiska kierownicze

2.ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Wójta Gminy Głuchów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Głuchów

3. INFORMACJA po zakończeniu I Etapu Naboru - oceny formalnej ofert

4. INFORMACJA po zakończeniu II etapu naboru

5. INFORMACJA o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:04:40 | Data modyfikacji: 2018-05-28 14:11:27.
Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie
Finansowym Urzędu Gminy 

1.Zarządzenie Wójta Gminy - Regulamin naboru

2. Zarządzenie Wójta Gminy - Ogłoszenie o naborze

3. INFORMACJA z I etapu naboru

4. PROTOKÓŁ z przeprowadzonego naboru

5.INFORMACJA o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-09-07 12:20:09 | Data modyfikacji: 2018-09-07 12:20:42.
2019 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektora do spraw pozyskiwania funduszy
europejskich. 

1. Regulamin naboru

2. Ogłoszenie o naborze

3. Protokół Komisji Konkursowej z przeprowadzonego naboru.

4. Informacja o wyniku naboru.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-01-11 13:39:37.
2019 Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka w
Głuchowie. 

1. Ogłoszenie o naborze

2. Regulamin Naboru

3. Klauzula Informacyjna

4. INFORMACJA z I etapu naboru

5. INFORMACJA o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-04-10 14:29:27.
Data wprowadzenia: 2019-04-10 14:29:27
Opublikowane przez: Lech Kowara

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gluchow.pl