bip.gluchow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gluchow.pl
RAPORT o stanie Gminy Głuchów za 2018r. strona główna 

KONKURSY na stanowiska Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Białyninie i Głuchowie
1. Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie ogłoszenia
Konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Białyninie  

1. Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-06-11 08:22:02.
2. Zarzadzenie Wójta Gminy Nr 27 Konkurs na
Dyrektora Sz.P. w Głuchowie 

2. Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-06-11 08:24:36.
Data wprowadzenia: 2019-06-11 08:24:36
Opublikowane przez: Lech Kowara

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gluchow.pl