bip.gluchow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gluchow.pl
strona główna 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO
1. Przeprowadzenie zewnętrznego audytu w UG. 

1. Treść zapytania ofertowego.

2. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-01-17 15:01:11 | Data modyfikacji: 2019-02-21 12:19:50.
2. „Remont i przebudowa pomieszczeń szkoły na
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w
Wysokienicach” 

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis projektu.

3. Przedmiar.

4. Szkice pomieszczeń.

5. Informacja z sesji otwarcia ofert

6. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-02-13 11:51:06.
3. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis zadania

3. Kosztorys ofertowy

4. Protokół przetargowy

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:49:21.
4. Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 

1. Zapytanie ofertowe

2. Protokół z zakończenia postępowanie - wybór oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:01:46.
5. „Uzupełnienie ubytków tłuczniem o frakcji
0-63 mm oraz wyrównanie nierówności dróg
dojazdowych do pól (tłuczniowych i gruntowych)
w Gminie Głuchów” 

1. Zapytanie ofertowe

2. Protokół z otwarcia ofert , oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-06-25 14:46:49 | Data modyfikacji: 2019-08-05 12:40:21.
6. "Dowóz uczniów do szkół podstawowych Gminy
Głuchów" 

1. Zapytanie ofertowe wraz z Formularzem oferty.

2. Wzór umowy z Wykonawcą.

3. Klauzula informacyjna.

4. Umowa powierzenia.

4. PROTOKÓŁ z otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:40:02.
7. „Ogrodzenie boisk szkolnych wraz ze
słupami oświetleniowymi
przy szkołach podstawowych w Białyninie i w
Wysokienicach oraz
budowa ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej w
Reczulu”. 

1. Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy, projekt Umowy

2. Kosztorys ślepy - ogrodzenie boiska w Białyninie

3. Kosztorys ślepy - ogrodzenie boiska w Wysokienicach

4. Plan ogrodzenia Świetlicy wiejskiej w Reczulu

5. Zmiany w kosztorysach ślepych.

6. PYTANIA i ODPOWIEDZI do Zapytania ofertowego 14.08.2019r.

7. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-08-09 15:00:48.
8. „Dostawa paliwa polegająca na tankowaniu z
dystrybutora samochodów oraz kosiarek spalinowych
będących w zasobie komunalnym gminy a także
samochodów strażackich i sprzętu jednostek OSP
Gminy Głuchów w roku 2020” 

1. Zapytanie ofertowe

2. SIWZ z załącznikami

3. Informacja z sesji otwarcia ofert.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:52:57.
Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:52:57
Opublikowane przez: Lech Kowara

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gluchow.pl