bip.gluchow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gluchow.pl
PRZETARGI 2018r.PRZETARGI 2019ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EUROZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 poniżej 30 tys. EURO strona główna 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 poniżej 30 tys. EURO
1/2020 "Dowóz uczniów do szkół podstawowych
Gminy Głuchów" 

1. Zapytanie ofertowe

2. Umowa - wzór

3.Klauzula informacyjna

4. Umowa powierzenia

5. INFORMACJA z SESJI OTWARCIA OFERT

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2020-01-09 13:36:55.
2/2020 „Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów
dla fragmentu obrębu wsi Michowice” 

1. Zapytanie cenowe

2. Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu

3. Protokół z sesji otwarcia ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2020-01-29 14:01:10.
Data wprowadzenia: 2020-01-29 14:01:10
Opublikowane przez: Lech Kowara

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gluchow.pl