L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.42299
2NABÓR na stanowiska urzędnicze22953
3PRZETARGI 2018r.20680
4Oferty inwestycyjne20414
5Oświadczenia majątkowe14527
6Referaty12780
7Orgaznizacje pozarządowe12500
8Wójt Gminy12185
9Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?12175
10Dane12062
11Sołectwa11618
12Rok 201711415
13Wójta, Sekretarza, Skarbnika Gminy Głuchów10861
14Zastępca Wójta Gminy10806
15Rada Gminy kadencja 2018-202310612
16Zarządzenia10594
17Jednostki organizacyjne10399
18Sekretarz Gminy10125
19Przewodniczący Rady9880
20Strategia rozwoju9414
21Przetargi w 2017r.9329
22Radnych Rady Gminy Głuchów9249
23Informacje nieudostępnione9142
24Wyszukiwarka9099
25Dyrektorów Placówek Oświatowych9042
26Rejestry i ewidencje8851
27Statut8805
28Instrukcja obsługi8269
29Redakcja8156
30Elektroniczna Skrzynka Podawcza7240
31Ochrona Środowiska6820
32Kierowników Jednostek Organizacyjnych6592
33Budżet6177
34Skład Komisji Rady Gminy 2018-20236030
35Sprawozdania z wykonania budżetu5770
36Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego5549
37Kontrole zewnętrzne5162
38PRZETARGI 2018r. poniżej 30 000 EURO5155
39Szkoła Podstawowa w Głuchowie4954
40Gimnazjum w Głuchowie4687
41PRZETARGI 2017r.4684
42 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4605
43Załączniki graficzne do Uchwały nr XII/78/07 z dnia 15 grudnia 2007r. 4476
44UCHWAŁY4475
45Szkoła Podstawowa w Wysokienicach4449
46Szkoła Podstawowa w Janisławicach4303
47Gminny Ośodek Kultury, Sportu i Rekreacji4165
48Przedszkole w Głuchowie4130
49NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głuchów 2019 r.4090
50Rok 20134068
51Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy4020
52Szkoła Podstawowa w Białyninie3968
53Szkoła Popdstawowa w Złotej3967
54Szkoła Podstawowa w Michowicach3956
55Rok 2014/20153954
56Regulamin Pracy3825
57Gospodarka Odpadami3658
58Budżet 20133429
59WYNAJEM LOKALI 2016-20183173
60Projekt budżetu na 2012r.2741
61PRZETARGI poniżej 30 tys. euro.2718
62Budżet na 2012r.2716
63Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -20152715
64Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.2644
65Zgromadzenia2643
66Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 2632
67Projekt budżetu na 2015r.2631
68Autopoprawka do projektu budżetu na 2012r2629
69Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-20152615
70TRANSMISJA obrad Rady Gminy2594
71Podatki2401
72Budżet na 2015r.2369
73Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.2304
74Instytucje Kultury w Gminie Głuchów2118
75Kontrola zarządcza.2080
76 REJESTR UMÓW - 2018r.1954
77Rok 20161928
78INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dotycząca podatku od nieruchomości dla Farmy Wiatrowej1436
79Budżet 20161346
80OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1284
81PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2018r.1269
82Adopcja zwierząt 1253
83KONKURS na stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Głuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokienicach1230
84Plan przetargów na 2017r.1020
85Ubezpieczenie w KRUS-ie pomocnika rolnika992
86SIME Polska - gaz ziemny, dyżury 2018r. 986
87Plany i Programy z zakresu Ochrony Środowiska903
88Budżet 2017872
892017r.814
90Nabór na stanowisko Asystent Rodziny 779
91WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE w okręgu wyborczym Nr 14 - Wysokienice669
92Budżet 2018666
93 PRZETARGI na WYNAJEM LOKALI użytkowych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie na 2019-2021549
94ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO521
95ORGANIZACJE pozarządowe w 2019r.518
96KRUS - przekazywanie świadczeń na konta414
97ARiMR w Skierniewicach - szkolenia z zakresu pomocy finansowej dla kół KGW343
98Zarządzenie Wójta Gminy o wyborach sołtysów i rad sołeckich 24.01.2019r.318
99Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019r. 287
100Nieruchomości Gminy Głuchów przeznaczonych do najmu285
101Rok 2018261
102REGULAMINY UG229
103HARMONOGRAM zbiórki odpadów w 2019r.227
104ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek za śmieci od 01.02.2019r.159
105Taryfy125
106Regulamin Organizacyjny - zmiana124
107INFORMACJA o możliwości zwrotu podatku akcyzowego121
108Zbiorowe zaopatrzenie w wodę69
109Zbiorowe odprowadzenie ścieków57