Rok 2017

1. XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2017r. 

1. Uchwała XXIII/141/2017 w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2. Uchwała XXIII/142/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

3. Uchwała XXIII/143/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Białynin Krasówka

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-02-17 12:48:46 | Data modyfikacji: 2017-02-17 12:49:05.
XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 30.03.2017r. 

Uchwała Nr XXIV/144/2017r.

Uchwała Nr XXIV/145/2017r.

Załącznik do uchwały Nr XXIV/145/2017

Uchwała Nr XXIV/147/2017r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:16:28.
XXV Sesja Rady Gminy z dnia 30.05.2017r. 

Uchwała Nr XXV/149/2017r.

Uchwała Nr XXV/152/2017

Uchwała Nr XXV/156/2017r.

Uchwała Nr XXV/157/2017r.

Uchwała Nr XXV/158/2017r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:19:26.
XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 29.06.2017r 

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/159/2017

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/160/2017

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/161/2017

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/162/2017

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:24:50.
XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017r. 

UCHWAŁA NR XXVI1.165.2017- służebność przesyłu - Głuchów

UCHWAŁA NR XXVII.166.2017- służebność przesyłu - Wysokienice

UCHWAŁA NR XXVII.167.2017- sł. przesyłu - Złota

UCHWAŁA NR XXVII.168.2017- udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęsowo

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:38:32.
XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2017r. 

Uchwała Nr XXVIII/173/2017r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli

UCHWAŁA NR XXVIII.174.2017- wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:50:00.
XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2017r. 

Uchwała Nr XXIX.177.2017.- w sprawieokreślenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIX.178.2017. sw sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX.179.2017. sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna

Uchwała Nr XXIX. 184.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Białyninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Białyninie

Uchwała Nr XXIX. 185.2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Głuchowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Głuchowie.

Uchwała Nr XXIX.186.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Michowicach

Uchwała Nr XXIX. 187.2017 -w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wysokienicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w SP Wysokienice

Uchwała Nr XXIX.188.2017.- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Złotej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Złotej.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:59:18.
Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:59:18
Opublikowane przez: Lech Kowara