> ROK 2017
ROK 2017
1. XXIII Sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2017r. 

1. Uchwała XXIII/141/2017 w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2. Uchwała XXIII/142/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

3. Uchwała XXIII/143/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Białynin Krasówka

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-02-17 12:48:46 | Data modyfikacji: 2017-02-17 12:49:05.
XXIV Sesja Rady Gminy z dnia 30.03.2017r. 

Uchwała Nr XXIV/144/2017r.

Uchwała Nr XXIV/145/2017r.

Załącznik do uchwały Nr XXIV/145/2017

Uchwała Nr XXIV/147/2017r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:16:28 | Data modyfikacji: 2017-02-17 12:49:05.
XXV Sesja Rady Gminy z dnia 30.05.2017r. 

Uchwała Nr XXV/149/2017r.

Uchwała Nr XXV/152/2017

Uchwała Nr XXV/156/2017r.

Uchwała Nr XXV/157/2017r.

Uchwała Nr XXV/158/2017r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:19:26 | Data modyfikacji: 2017-02-17 12:49:05.
XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 29.06.2017r 

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/159/2017

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/160/2017

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/161/2017

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/162/2017

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:24:50 | Data modyfikacji: 2017-02-17 12:49:05.
Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:24:50
Opublikowane przez: Lech Kowara
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
Kierownik Jednostki
mgr inż. Andrzej Kowara
Kontakt:
Tel: (+48 46) 815-75-30
Fax: (+48 46) 815-70-58
e-mail: glochow@poczta.onet.pl