Radnych Rady Gminy Głuchów

Oświadczenia majątkowe za 2006 rok 
 Stanisław Bartkowicz - Przewodniczący Rady Gminy

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-09 13:28:42 | Data modyfikacji: 2007-02-09 13:30:33.
 
 Rozalia Maria Gołębiowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:00:07 | Data modyfikacji: 2007-02-01 13:28:47.
 
 Stanisław Tadeusz Kordala - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:01:43 | Data modyfikacji: 2007-02-01 13:51:14.
 
 Waldemar Stanisław Gessek - Radny

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:02:21 | Data modyfikacji: 2007-02-01 13:50:57.
 
 Sławomir Tuka - Radny

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:02:54 | Data modyfikacji: 2007-02-01 13:50:42.
 
 Antoni Piekut - Radny

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:03:29 | Data modyfikacji: 2007-02-01 13:51:30.
 
 Andrzej Józef Topolski - Radny

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:04:11 | Data modyfikacji: 2007-02-01 13:51:43.
 
 Tomasz Józef Gawędzki - Radny

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:04:39 | Data modyfikacji: 2007-02-01 13:51:56.
 
 Sławomir Dominik Tracz - Radny

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:05:23 | Data modyfikacji: 2007-02-01 14:29:10.
 
 Stanisław Rokicki - Radny

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:05:55 | Data modyfikacji: 2007-02-01 13:52:22.
 
 Ryszard Gruchała - Radny

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:06:53 | Data modyfikacji: 2007-02-01 13:52:44.
 
 Tomasz Antoni Botul - Radny

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:07:40 | Data modyfikacji: 2007-02-01 13:52:56.
 
 Edward Mikołajczyk -Radny

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:08:17 | Data modyfikacji: 2007-02-01 13:53:17.
 
 Krystyna Matysek - Radna

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:22:44 | Data modyfikacji: 2007-02-01 14:28:57.
Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych
z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi
gminy lub gminnymi osobami prawnymi przez
małżonka, wstępnych, zstępnych lub
rodzeństwo, wg. stanu na dzień 1 stycznia 2006
r. 
 Stanisław Bartkowicz - Przewodniczący Rady Gminy

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-09 13:39:26 | Data modyfikacji: 2007-02-09 13:44:39.
 
 Stanisław Dyśkowski - Radny

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2007-02-01 13:06:24 | Data modyfikacji: 2009-06-23 12:16:55.
Oświadczenia majątkowe za 2007 

Rozalia Maria Gołębiowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Stanisław Tadeusz Kordala - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Edward Mikolajczyk - Radny

Ryszard Gruchała - Radny

Stanisław Rokicki - Radny

Stanisław Tuka - Radny

Tomasz Antoni Botul - Radny

Tomasz Józef Gawędzki - Radny

Andrzej Józef Topolski - Radny

Antoni Piekut - Radny

Krystyna Matysek - Radna

Sławomir Dominik Tracz - Radny

Stanisław Dyśkowski - Radny

Waldemar Satnisław Gessek - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2008-05-28 11:49:13.
Oświadczenia majątkowe za 2008 

Stanisław Bartkowicz - Przewodniczacy Rady Gminy

Stanisław Kordala - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Rozalia Maria Gołebiowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Edward Mikołajczyk - Radny

Ryszard Gruchała - Radny

Stanisław Rokicki - Radny

Sławomir Tuka - Radny

Tomasz Andrzej Botul - Radny

Tomasz Józef Gawędzki - Radny

Andrzej Józef Topolski - Radny

Antoni Piekut - Radny

Krystyna Matysek - Radna

Sławomir Dominik Tracz - Radny

Stanisław Dyśkowski - Radny

Waldemar Stanisław Gessek

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-06-23 12:17:56 | Data modyfikacji: 2009-06-23 12:18:34.
Oświadczenia majątkowe za 2009r. 

Stanisław Bartkowicz - Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kordala - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Rozalia Maria Gołebiowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Edward Mikołajczyk - Radny

Ryszard Gruchała - Radny

Stanisław Rokicki - Radny

Sławomir Tuka - Radny

Tomasz Andrzej Botul - Radny

Tomasz Józef Gawędzki - Radny

Andrzej Józef Topolski - Radny

Antoni Piekut - Radny

Krystyna Matysek - Radna

Sławomir Dominik Tracz - Radny

Stanisław Dyśkowski - Radny

Waldemar Stanisław Gessek - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2010-05-12 12:22:35.
Oświadczenia majątkowe stan na 12.09.2010r. 

Stanisław Bartkowicz - Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kordala - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Rozalia Maria Gołębiowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Edward Mikołajczyk - Radny

Ryszard Gruchała - Radny

Stanisław Rokicki - Radny

Sławomir Tuka - Radny

Tomasz Andrzej Botul - Radny

Tomasz Józef Gawędzki - Radny

Andrzej Józef Topolski - Radny

Antoni Piekut -Radny

Krystyna Matysek - Radna

Sławomir Dominik Tracz - Radny

Stanisław Dyśkowski - Radny

Waldemar Stanisław Gessek - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2010-09-13 11:34:30.
Oświadczenia majątkowe stan na 10.12.2010r. 

Stanisław Bartkowicz - Przewodniczący Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-02-04 13:25:30.
Oświadczenia majątkowe za 2010r. 

Bartkowicz Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy

Kordala Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Matysek Krytyna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Dzierzbiński Kazimierz - Radny

Gruchała Ryszrd -Radny

Brocki Ignacy - Radny

Tuka Sławomir - Radny

Botul Tomasz - Radny

Kleczko Andrzej - Radny

Aleksandrzak Stanisław - Radny

Piekut Antoni - Radny

Rosa Grzegorz - Radny

Tracz Sławomir - Radny

Reszka Teresa - Radna

Gessek Waldemar - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-05-20 08:29:51.
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 

Bartkowicz Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy

Kordala Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Matysek Krystyna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Dzierzbiński Kazimierz - Radny

Gruchała Ryszard - Radny

Brocki Ignacy - Radny

Tuka Sławomir - Radny

Botul Tomasz - Radny

Kleczko Andrzej - Radny

Aleksandrzak Stanisław - Radny

Piekut Antoni - Radny

Rosa Grzegorz - Radny

Tracz Sławomir - Radny

Reszka Teresa - Radna

Gessek Waldemar - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-05-07 14:48:45.
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 

Bartkowicz Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy

Kordala Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krystyna Matysek - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Dzierzbiński Kazimierz - Radny

Gruchała Ryszard - Radny

Brocki Ignacy - Radny

Tuka Sławomir - Radny

Botul Tomasz - Radny

Kleczko Andrzej - Radny

Aleksandrzak Stanisław - Radny

Piekut Antoni - Radny

Rosa Grzegorz - Radny

Tracz Sławomir - Radny

Reszka Teresa - Radna

Gessek Waldemar - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-05-15 14:11:28.
Oświdczenia majątkowe za 2013r. 

Bartkowicz Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy

Kordala Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Matysek Krystyna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Dzierzbiński Kazimierz - Radny

Gruchała Ryszard - Radny

Brocki Ignacy - Radny

Tuka Sławomir - Radny

Botul Tomasz - Radny

Kleczko Andrzej - Radny

Aleksandrzak Stanisław - Radny

Piekut Antoni - Radny

Rosa Grzegorz - Radny

Tracz Sławomir - Radny

Reszka Teresa - Radna

Gessek Waldemar - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-05-15 12:56:53.
Oświadczenia majątkowe stan na 21.09.2014r. 

Bartkowicz Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy

Kordala Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Matysek Krystyna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Dzierzbiński Kazimierz - Radny

Gruchała Ryszard - Radny

Brocki Ignacy - Radny

Tuka Sławomir - Radny

Botul Tomasz - Radny

Kleczko Andrzej - Radny

Aleksandrzak Stanisław - Radny

Piekut Antoni - Radny

Rosa Grzegorz - Radny

Tracz Sławomir - Radny

Reszka Teresa - Radna

Gessek Waldemar - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-10-02 10:12:31.
Oświadczenia majątkowe stan na 01.12.2014r. 

Bartkowicz Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy

Matysek Krystyna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Botul Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Antosik Urszula - Radna

Brocki Ignacy - Radny

Dyśko Józef - Radny

Gromek Jarosław - Radny

Gruchała Łukasz - Radny

Gruchała Ryszard - Radny

Kleczko Andrzej - Radny

Mikołajczyk Michał - Radny

Pąśko Marek - Radny

Piekut Antoni - Radny

Rudzki Tomasz - Radny

Szymański Henryk - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-02-11 10:02:32.
Oświadczenia majątkowe za 2014r. 

Matysek Krystyna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Botul Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Antosik Urszula - Radna

Brocki Ignacy - Radny

Dyśko Józef - Radny

Gromek Jarosław - Radny

Gruchała Łukasz - Radny

Gruchała Ryszard - Radny

Kleczko Andrzej - Radny

Mikołajczyk Michał - Radny

Pąśko Marek - Radny

Piekut Antoni - Radny

Rudzki Tomasz - Radny

Szymański Henryk - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:48:28.
Oświadczenia majątkowe za 2015r. 

Bartkowicz Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy

Matysek Krystyna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Botul Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Antosik Urszula - Radna

Brocki Ignacy - Radny

Dyśko Józef - Radny

Gromek Jarosław - Radny

Gruchała Łukasz - Radny

Gruchała Ryszard - Radny

Kleczko Andrzej - Radny

Mikołajczyk Michał - Radny

Pąśko Marek - Radny

Piekut Antoni - Radny

Rudzki Tomasz - Radny

Szymański Henryk - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-05-05 09:40:27.
Oświadczenia majątkowe za 2016r. 

Bartkowicz Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy

Matysek Krystyna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Botul Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Antosik Urszula - Radna

Brocki Ignacy - Radny

Dyśko Józef - Radny

Gromek Jarosław - Radny

Gruchała Łukasz - Radny

Gruchała Ryszard - Radny

Kleczko Andrzej - Radny

Mikołajczyk Michał - Radny

Pąśko Marek - Radny

Piekut Antoni - Radny

Rudzki Tomasz - Radny

Szymański Henryk - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:19:33.
Oświadczenia majątkowe za 2017r. 

Stanisław Bartkowicz - Przewodniczący Rady Gminy

Matysek Krystyna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Botul Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Antosik Urszula - Radna

Brocki Ignacy - Radny

Gromek Jarosław - Radny

Gruchała Łukasz - Radny

Gruchała Ryszard - Radny

Kleczko Andrzej - Radny

Mikołajczyk Michał - Radny

Pąśko Marek - Radny

Piekut Antoni - Radny

Rudzki Tomasz - Radny

Szymański Henryk - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:30:41.
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji
2014-2018 

Bartkowicz Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy

Matysek Krystyna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Botul Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Antosik Urszula - Radna

Brocki Ignacy - Radny

Gromek Jarosław - Radny

Gruchała Łukasz - Radny

Gruchała Ryszard - Radny

Kleczko Andrzej - Radny

Mikołajczyk Michał - Radny

Pąśko Marek - Radny

Piekut Antoni - Radny

Rudzki Tomasz - Radny

Szymański Henryk - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-10-05 12:19:58.
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji
2018-2023 

Mikołajczyk Michał - Przewodzniczący Rady Gminy

Dudek Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kowalczyk Rafał - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Botul Tomasz - Radny

Goździk Mariusz - Radny

Gruchała Łukasz - Radny

Kowalczyk Jadwiga - Radna

Kuba Konrad - Radny

Kwiecień Krzysztof - Radny

Łęczycki Janusz - Radny

Matysiak Marek - Radny

Rosa Edward - Radny

Szymański Henryk - Radny

Tuka Sławomir - Radny

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:06:05.
1/2019 Michał Mikołajczyk - oświadczenie
majątkowe 

1. Treść oświadczenia majątkowego.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-01-31 08:57:28.
Oświadczenia majątkowe za 2018r. 

Mikołajczyk Michał - Przewodzniczący Rady Gminy

Dudek Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kowalczyk Rafał - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Botul Tomasz - Radny

Goździk Mariusz - Radny

Gruchała Łukasz - Radny

Kowalczyk Jadwiga - Radna

Kuba Konrad - Radny

Kwiecień Krzysztof - Radny

Łęczycki Janusz - Radny

Matysiak Marek - Radny

Rosa Edward - Radny

Szymański Henryk - Radny

Tuka Sławomir - Radny

Karcz Marek - Radny

Michał Mikołajczyk - wyjaśnienia dot. oświadczenia majątkowego

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:41:43.
Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:41:43
Opublikowane przez: Lech Kowara