Rok 2009

1. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora
w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
 Zarządzenie Nr 3/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 10:02:05.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
przyjęcia do stosowania w Urzędzie Gminy w
Głuchowie Regulaminu szczegółowego sposobu
przeprowadzania służby przygotowawczej oraz
organizowania egzaminu kończącego tę służbę 
 Zarządzenie Nr 4/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 10:00:49.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania stałej Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego  
 Zarządzenie Nr 5/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:59:07.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację
zadania publicznego 
 Zarządzenie Nr 6/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:57:36.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2008 rok 
 Zarządzenie Nr 7/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:56:26.
6. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
układu wykonawczego budżetu Gminy Głuchów na
2009 rok  
 Zarządzenie Nr 8/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:55:08.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie nr 9/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:54:01 | Data modyfikacji: 2009-08-05 09:55:20.
8. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 10/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:52:58.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 11/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:51:48.
10. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy
Głuchów Nr XXIX/180/09 
 Zarządzenie Nr 12/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:50:30 | Data modyfikacji: 2009-08-05 10:04:03.
11. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr 13/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:49:11.
12. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w celu
przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzien 7 czerwca
2009 r. 
 Zarządzenie Nr 14/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:48:03 | Data modyfikacji: 2009-08-05 10:04:51.
13. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 15/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:46:19.
14. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Głuchowie 
 Zarządzenie Nr 16/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:45:25.
15. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
układu wykonawczego do uchwały rady Gminy
Głóchów Nr XXX/182/09 
 Zarządzenie Nr 18/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:43:37.
16. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowych
przeprowadzających konkursy na stanowiska
dyrektorów placówek oświatowych w Gminie
Głóchów 
 Zarządzenie Nr 19/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:41:53.
17. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 20/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:37:54 | Data modyfikacji: 2009-08-05 09:38:11.
18. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 21/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-05 09:37:01.
19. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
ustalenia terminu składania wniosków o pomoc
finansową na zakup podręczników w ramach
Rządowego Programu "Wyprawka szkolna 2009" 
 Zarządzenie Nr 22/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-04 13:44:17 | Data modyfikacji: 2009-08-04 13:45:34.
20. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia
konkursu na stanowiskop Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Białyninie 
 Zarządzenie Nr 24/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-04 13:42:50.
21. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy
Głóchów Nr XXXI/184/09 
 Zarządzenie Nr 25/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-04 13:41:15.
22. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 26/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-04 13:38:17 | Data modyfikacji: 2009-08-04 13:39:20.
23. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
 Zarzadzenie Nr 27/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-04 13:35:21 | Data modyfikacji: 2009-08-04 13:37:19.
24. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego 
 Zarządzenie Nr 28/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-04 13:28:03 | Data modyfikacji: 2009-08-04 13:45:44.
25. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru
przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w
wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych 
 Zarządzenie Nr 29/2009

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2009-08-04 13:23:03 | Data modyfikacji: 2012-02-02 12:16:53.
26. Zarządzenie Wójta Gminy Głuchów w sprawie
ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Głuchów 
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-02-02 12:28:46 | Data modyfikacji: 2012-05-21 08:49:04.
Data wprowadzenia: 2012-02-02 12:28:46
Data modyfikacji: 2012-05-21 08:49:04
Opublikowane przez: Lech Kowara