Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urzędu Gminy w Głuchowie


Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia złożenie dokumentu do Urzędu za pośrednictwem internetu. 


W celu przesłania dokumentu należy założyć konto na platformie ePUAP  (konto jest bezpłatne), dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Procedura zakładania konta i logowania  znajduje się w  


 


 

 Instrukcja użytkownika

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2008-06-10 11:03:55 | Data modyfikacji: 2008-06-18 10:38:23.
 

Następnie należy przejść do katalogu usług i wybrać urząd, do którego chcemy złożyć dokument.


 


Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:


1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;


2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Sekretariatu Urzędu Gminy Głuchów pokój nr 4, Aleja Klonowa 5 w Głuchowie na następujących nośnikach danych:


a.      Dyskietka 1,44 MB


b.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0


c.       Płyta CD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


1.      Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes


2.      Akceptowalne formaty załączników to:


a.      DOC, RTF


b.      XLS


c.       CSV


d.      TXT


e.      GIF, TIF, BMP, JPG


f.        PDF


g.      ZIP


3.      Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


4.      Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2008-06-10 11:57:58 | Data modyfikacji: 2008-06-12 12:02:43.
Data wprowadzenia: 2008-06-10 11:57:58
Data modyfikacji: 2008-06-12 12:02:43
Opublikowane przez: Lech Kowara