Gospodarka Odpadami

 

DEKLARACJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POŚ i PGO Gminy Głuchów na lata 2009-2012

Mapa

Sprawozdanie z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 2011

Uchwała nr XLII/252/10 z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ...

Uchwała nr XLII/253/10 z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy

Wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:47:36.
Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Głuchów 

Uchwała Rady Gminy Głuchów nr XIV/94/2012 z dnia 27 marca 2012r.w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Głuchów działalności w zakresie ochrony przed bezdo

Wniosek - schroniska, grzebowiska i spalarnie

Wniosek - ochrona bezdomych zwierząt

Ewidencja zezwoleń udzielonych i cofniętych

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-04-11 15:10:32 | Data modyfikacji: 2012-04-11 15:11:14.
Usuwanie Azbestu 

Baza azbestowa - inwentaryzacja


GeoAzbest - mapy

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchów na lata 2016-2032

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-11-12 11:52:21 | Data modyfikacji: 2017-02-27 09:36:09.
Osiągnięte poziomy recyklingu odpadów
komunalnych 

Poziom recyklingu za 2013

Poziom recyklingu za 2014

Poziomy recyklingu za 2015

Poziomy recyklingu za 2016

Poziomy recyklingu za 2017

Poziomy recyklingu za 2018

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-05-20 15:05:23 | Data modyfikacji: 2015-05-20 15:08:47.
Roczne Analizy Stanu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi na terenie gminy Głuchów 

Roczna analiza za 2013r.

Roczna analiza za 2014r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Głuchów z zakresu realizacji zadań gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015

Roczna analiza za 2015r.

Roczna analiza za 2016r.

Roczna analiza za 2017r.

Roczna analiza za 2018r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-05-20 15:10:16.
Rejestr Działalności Regulowanej 

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głuchów stan na 31.12.2015r.

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głuchów stan na 31.12.2016r.

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głuchów stan na 31.12.2017r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-02-25 11:44:46.
Informacja dla mieszkańców Gminy Głuchów 

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:24:23 | Data modyfikacji: 2019-04-30 13:24:43.
Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:24:23
Data modyfikacji: 2019-04-30 13:24:43
Opublikowane przez: Lech Kowara