Gospodarka Odpadami

 

DEKLARACJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POŚ i PGO Gminy Głuchów na lata 2009-2012

Mapa

Sprawozdanie z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 2011

Uchwała nr XLII/252/10 z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ...

Uchwała nr XLII/253/10 z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy

Wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:47:36.
Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Głuchów 

Uchwała Rady Gminy Głuchów nr XIV/94/2012 z dnia 27 marca 2012r.w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Głuchów działalności w zakresie ochrony przed bezdo

Wniosek - schroniska, grzebowiska i spalarnie

Wniosek - ochrona bezdomych zwierząt

Ewidencja zezwoleń udzielonych i cofniętych

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-04-11 15:10:32 | Data modyfikacji: 2012-04-11 15:11:14.
Usuwanie Azbestu 

Baza azbestowa - inwentaryzacja


GeoAzbest - mapy

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchów na lata 2016-2032

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-11-12 11:52:21 | Data modyfikacji: 2017-02-27 09:36:09.
Osiągnięte poziomy recyklingu odpadów
komunalnych 

Poziom recyklingu za 2013

Poziom recyklingu za 2014

Poziomy recyklingu za 2015

Poziomy recyklingu za 2016

Poziomy recyklingu za 2017

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-05-20 15:05:23 | Data modyfikacji: 2015-05-20 15:08:47.
Roczne Analizy Stanu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi na terenie gminy Głuchów 

Roczna analiza za 2013r.

Roczna analiza za 2014r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Głuchów z zakresu realizacji zadań gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015

Roczna analiza za 2015r.

Roczna analiza za 2016r.

Roczna analiza za 2017r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-05-20 15:10:16.
Rejestr Działalności Regulowanej 

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głuchów stan na 31.12.2015r.

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głuchów stan na 31.12.2016r.

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głuchów stan na 31.12.2017r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-02-25 11:44:46.
Data wprowadzenia: 2016-02-25 11:44:46
Opublikowane przez: Lech Kowara