Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XI/70/07 z dnia 23 sierpnia 2007r. 

Tekst Uchwały

Rys.1

Rys.2

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-10-03 08:48:26.
Uchwała nr XII/78/07 z dnia 15 grudnia 2007r. 

Tekst zmiany Uchwały z dnia 30.XII.2015r. - obowiązujący

Tekst Uchwały z dnia 30.X.2007 - obowiązujące są ustalenia szczegółowe (od Rozdziału IV)

Białynin-Krasówka 1:5000

Białynin-Południe 1:5000

Borysław 1:5000

Celigów 1:5000

Głuchów 1:5000 wschód

Głuchów 1:5000 zachód

Jasień 1:5000

Janisławice 1:5000

Kochanów 1:5000

Michowice 1:5000

Miłochniewice 1:5000

Prusy 1:5000

Reczul 1:5000

Skoczykłody 1:5000

Wysokienice 1:5000

Złota 1:5000

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-10-03 09:24:55.
Uchwała Nr XXXII/192/09 z dnia 20 sierpnia 2009r.
(DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.291.2446) 
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2009&poz=2446 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-10-06 08:04:06 | Data modyfikacji: 2011-10-06 08:08:57.
Uchwała Nr XLIII/259/2010 z dnia 20 sierpnia
2010r (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2010.256.2080) 
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2010&poz=2080

1. Skan załącznika graficzny do uchwały

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-10-06 08:12:25.
Uchwała Nr II/5/2010 z dnia 06 grudnia 2010r.(DZ.
URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2011.25.212) Uchwała Nr
II/6/2010 z dnia 06 grudnia 2010r (DZ. URZ. WOJ.
ŁÓDZ. 2011.25.213) 
http://dziennik.lodzkie.eu/BookTabs.aspx?year=2011&book=25 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-10-06 08:15:21 | Data modyfikacji: 2011-10-06 08:18:05.
Uchwała Nr VII/40/11 z dnia 21 czerwca 2011 (DZ.
URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2011.240.2504) 
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2504 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2011-10-06 08:20:06.
Data wprowadzenia: 2011-10-06 08:20:06
Opublikowane przez: Lech Kowara