> Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
Opinia RIO w sprawie projektu budżetu 
 Opinia RIO do projektu budzetu .pdf

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-01-20 12:21:26 | Data modyfikacji: 2012-01-20 12:26:49.
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetowego 
 Opinia RIO do deficytu.pdf

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-01-20 12:24:22 | Data modyfikacji: 2012-01-20 12:26:49.
Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej 
 Ipinia RIO do WPF..pdf

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-01-20 12:26:04 | Data modyfikacji: 2012-01-20 12:31:38.
Data wprowadzenia: 2012-01-20 12:26:04
Data modyfikacji: 2012-01-20 12:31:38
Opublikowane przez: Lech Kowara
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
Kierownik Jednostki
mgr inż. Andrzej Kowara
Kontakt:
Tel: (+48 46) 815-75-30
Fax: (+48 46) 815-70-58
e-mail: glochow@poczta.onet.pl