Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na produkcji
konstrukcji elementów stalowych oraz dodatkowo
malowaniu proszkowym wewnątrz obiektu, a także
budowie zakładu produkcyjnego z zapleczem
biurowo-socjalnym. 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-12-16 14:02:27.
Postępowanie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi w sprawie "Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej do miejscowości Celigów,
Prusy, Prusy-Instytut, Jasień, Wysokienice" 

Obwieszczenie z dnia 27 listopada 2019r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-12-16 13:40:30 | Data modyfikacji: 2019-12-16 13:41:27.
Postępowanie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi dla przedsięswzięcia pn.
"Budowa gazociągu w/c MOP 8,4MPa DN 1000 relacji
Gustoszyn - Wronów, Etap II Leśniewice - Rawa
Mazowiecka 

Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2019r

Zawiadomienie z dnia 26 sierpnia 2019r.

Obwieszczenia z dnia 26 września 2019r.

Zawiadomienie z dnia 27 września 2019r.

Obwieszczenie z dnia 29 października 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2019r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-08-21 13:39:36 | Data modyfikacji: 2019-08-21 13:45:19.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni
tuczu na 1120 stanowisk dla zwierząt wraz z
niezbędną infrastrukturą na dz. o nr ewid. 976
w miejscowości Białynin Podbór, gm. Głuchów,
powiat skierniewicki, województwo łódzkie. 

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wszczęciu postępowania

2. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach

3. Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu

4. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji

6. Treść decyzji nr 01.2019

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-01-31 15:21:52.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie
drogi powiatowej nr 1315E relacji Wysokienice -
Rawa Mazowiecka 

1. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

2. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

3. Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach

4. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

5. Treść postanowienia RG 6220.02.04.2018 z dnia 2018-05-22

6. Obwieszczenie o wydaniu decyzji

7. Treść decyzji nr 01/2018 z dnia 23.05.2018r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:54:57.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie
istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej
jednotorowej linii 110kV na dwutorową relacji
Odlewnia-Rawa Mazowiecka w odcinku od stanowiska
nr 51 do stanowiska nr 85 

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2. Obwieszczenie o wydaniu opinii przez organy uzgadniające

3. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach

4. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

5. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko

6. Treść postanowienia

7. Treść decyzji 02.2017 z dnia 30-11-2017

8. Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-07-07 15:28:59.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego uruchomieniu
punktu skupu złomu na działkach ewidencyjnych nr
506 i 508, obręb nr 05 Głuchów w Głuchowie 

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-10-10 09:12:27.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz
przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną
infrastrukturą techniczną w miejscowości
Michowice i Celigów. 

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2. Opinia RDOŚ o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

3. Postanowienie Wójta Gminy Głuchów o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

4. Obwieszczenie

5. Treść decyzji 01 2017 z 19 01 2017 o środowiskowych uwarunkowaniach

6. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 01 2017 z 19 01 2017 o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:35:07.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice -
Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku Pod Borem
- Wysokienice 

1. Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach

2. Postanowienie Wójta Gminy Głuchów o nie nałożeniu obowiązku sporządzania oceny oddziaływania na środowisko

3. Treść decyzji nr 05.2015 z dnia 26.11.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

4. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-11-26 15:01:12.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie
drogi powiatowej nr 1303E na odcinku
Skierniewice-Celigów - gmina Skierniewice i gmina
Głuchów, powiat skierniewicki, woj. łódzkie 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-11-18 14:53:07.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Budowie
biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z jej
niezbędną infrastrukturą techniczną w
miejscowości Michowice, gm. Głuchów. 

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wszczęciu postępowania.

2. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

3. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

4. Treść decyzji nr 03.2015 z dnia 17.07.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach

5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-06-17 14:21:10.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi powiatowej nr 1329E Głuchów-Kochanów o
długości ok. 5,0 km 

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

3. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

4. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Głuchów o nie nałożeniu obowiązku przeprowadznia oceny oddziaływania na środowisko

5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Charakterystyką przedsięwziecia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-06-15 12:17:41 | Data modyfikacji: 2015-06-15 12:18:59.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwziecia polegajacego na Budowie 2
budynków kurników brojlerów wraz z
urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą. 

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania.

2. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach

3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

4. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - ponowne uzgodnienie

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o podtrzymaniu stanowiska.

6. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - po uzgodnieniach RDOŚ w Łodzi i PPIS w Skierniewicach

7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 02.2015 z dnia 18.05.2015r.

8. Treść Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-10-27 14:47:40.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie
tuczarni trzody chlewnej wraz z obiektami
towarzyszącymi na działce nr ewid. 513 obręb nr
3 Borysław, gmina Głuchów. 

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (po uzupełnieniach raportu oddziaływania na środowisko)

3. Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach

4. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Charakterystyką przedsięwziecia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:23:54.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie
urządzenia umożliwiającego pobór wód
podziemnych o zdolności poboru wody do Q =
30,0m3/h 

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko

3. Treść Postanowienia Wójta Gminy Głuchów

4. Treść Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji

6. Treść decyzji

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-04-16 15:10:48.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi powiatowej nr 1303E Głuchów - Celigów od
skrzyżowania z drogą krajową nr 72 do początku
miejscowości Celigów o dł. 3+562,00 mb 

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2. Obwieszczenie o przełożeniu terminu wydania postanowienia

3. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

4. Treść postanowienia

5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji

6. Treść decyzji

7. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-04-12 11:46:29.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji
paliw płynnych i gazowych w miejscowości
Głuchów, gm. Głuchów na działce o nr ew. 1760
w powiecie skierniewickim 

1. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2016r.

2. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o podtrzymaniu stanowiska.

5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji

6. Treść decyzji

7. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania w sparwie zmiany Decyzji nr 01.2016 z dnia 28.04.2016r.

8. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji

9. Treść decyzji z dnia 24.08.2018 o zmianie decyzji nr 01.2016 z dnia 28.04.2018

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-03-22 14:29:36.
03.2013 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
linii napowietrznej 110kV Rawa Mazowiecka-Odlewnia
w odcinku od słupa nr 85 do słupa nr 91  

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

3. Treść postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia procedury "ooś"

4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5. Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

6. Treść załącznika nr 1 do decyzji ooś

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-03-07 07:56:29.
02.2012 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowiestacji
elektroenergetycznej 110/30kV „EW
Skoczykłody” część PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-08-27 14:40:28.
01.2012 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej NR 115056E RECZUL - CELIGÓW 

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej NR 115056E RECZUL - CELIGÓW

2. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 maja 2012r.

3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 14 czerwca 2012r.

4. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływaniania na środowisko

5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:41:24.
Postępowania w sprawie wydania decyzji
środowiskowych 

Na stronie zamieszczone są ogłoszenia i informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Informacje zawarte na tej stronie dotyczą postępowań wszczętych od stycznia 2012r. Informacje dotyczące postępowań wszczętych przed 2012r. dostępne są na stronie target=_new>http://archiwum.gluchow.pl/index.php?id=108

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-02-24 12:27:06 | Data modyfikacji: 2015-04-23 09:38:27.
Data wprowadzenia: 2012-02-24 12:27:06
Data modyfikacji: 2015-04-23 09:38:27
Opublikowane przez: Lech Kowara