Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Głuchów - Zmiana 2014/2015 

1. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany STUDIUM

2. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Tekst Studium z dnia 30.12.2015r.

Mapa uwarunkowań z 30.12.2015r.

Mapa kierunków z 30.12.2015r.

Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

Mapa prognozy oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-12-01 11:49:42.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Głuchów (Uchwała Rady
Gminy Głuchów Nr XV/99/2012 z dnia 29 maja
2012r.) 

Uchwała

Treść Studium

Zał. Mapa uwarunkowań

Zał. Mapa kierunków

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-05-23 09:43:22.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głuchów o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Głuchów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko 

Treść ogłoszenia

Projekt - tekst STUDIUM

Projekt - mapa kierunków

Projekt - mapa uwarunkowań

Projekt - prognoza tekst

Projekt - prognoza mapa

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-03-01 15:04:54.
Data wprowadzenia: 2012-03-01 15:04:54
Opublikowane przez: Lech Kowara