Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Treść informacji. 

 

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015, poz. 1688)

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Głuchowie informuje, że odbiorcą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego z gospodarstw domowych jest firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Maz.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 36 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto, zgodnie z art. 37 wskazanej wyżej ustawy dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Wójt Gminy Głuchów
/-/ Andrzej Kowara

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-03-27 08:29:00 | Data modyfikacji: 2016-09-15 13:12:05.
Data wprowadzenia: 2012-03-27 08:29:00
Data modyfikacji: 2016-09-15 13:12:05
Opublikowane przez: Lech Kowara