UCHWAŁY

 
 Uchwała nr XV/105/2012 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Głuchów.

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-06-05 14:38:02.
 
 Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni stanowiącej własność gminy Głuchów

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2012-06-05 14:41:49.
 
 UCHWAŁA NR XIX/127/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchów

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:12:18.
 
 UCHWAŁA NR XXI/136/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:14:41.
 
 UCHWAŁA NR XXI/139/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:16:20.
 
 UCHWAŁA NR XXI/137/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:17:54.
 
 UCHWAŁA NR XXI/138/2012 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Głuchów

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:19:26.

Zobacz:
   Rok 2013
   Rok 2014/2015
   Rok 2016
   Rok 2017
   Rok 2018
   Rok 2019
Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:19:26
Opublikowane przez: Lech Kowara