Budżet 2013

Projekt budzetu na rok 2013 

Uchwała budżetowa na rok 2013

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Tabela Nr 3A

Tabela Nr 4

Tabela Nr 5

Tabela Nr 6

Tabela Nr 7

Tabela Nr 8

Tabela Nr 9

Załącznik Nr 1

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2013

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-02-05 13:43:25.
Projekt WPF na rok 2013 

Uchwała WPF na rok 2013

Załacznik Nr 1 do WPF na rok 2013

Przedsięwzięcia 2013

Objaśnienia do WPF na rok 2013

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-02-05 13:44:10.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

Opinia do projektu budżetu na rok 2013

Opinia RIO co do możliwości sfinansowania długu na rok 2013

Opinia RIO do WPF na rok 2013

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-02-05 13:44:29.
Uchwała Nr XXII/141/2013 z dnia 29 stycznia 2013
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Głuchów na lata 2013-2016 

Uchwała Nr XXII/141/2013

Załacznik Nr 1 do WPF na rok 2013

Załącznik Nr 2 do WPF na 2013

Objaśnienia do WPF na rok 2013

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-02-05 14:18:22.
Uchwała Nr XXII/142/2013 z dnia 29 stycznia 2013
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 

Uchwała Nr XXII/142/2013

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Tabela 3A

Tabela 3B

Tabela Nr 4

Tabela Nr 5

Tabela Nr 6

Tabela Nr 7

Tabela Nr 8

Tabela Nr 9

Załącznik Nr 1

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2013-02-05 14:19:04.
Data wprowadzenia: 2013-02-05 14:19:04
Opublikowane przez: Lech Kowara