Rok 2014/2015

1. XXX Sesja Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2014r. 

1. Uchwała XXX/192/2014

2. Uchwała Nr XXX/193/2014 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014r.

3. Uchwała XXX/194/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

4. Uchwała XXX/195/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem

5. Uchwała XXX'196/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie d

6. Uchwała XXX/197/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”

7. Uchwała XXX/198/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Głuchów na lata 2014 - 2020.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-02-05 08:34:00.
Kadencja Rady Gminy 2014-2018.
I Sesja Rady Gminy z dnia 1 grudnia
2014r. 

1. Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Głuchów w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Głuchów.

2. Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Głuchów w sprawie wyboru wiceprzewodniczacych Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-01-26 08:40:42 | Data modyfikacji: 2015-01-26 09:10:57.
II Sesja Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2014r. 

1. Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Skierniewickiemu

2. Uchwała Nr II/4/2014r w sprawie składu Komisji Rewizyjnej

3. Uchwała Nr II/5/2014r w sprawie składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

4.Uchwała Nr II/6/2014r w sprawie składu Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy i Finansów

5. Uchwała Nr II/7/2014r w sprawie składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-01-26 08:49:47 | Data modyfikacji: 2015-01-26 08:50:01.
III Sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r. 

1. UCHWAŁA NR III/9/2014 Program profilaktyki, rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015r.

2. UCHWAŁA NR III/13/2014 Służebność gruntowa.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-02-11 12:48:54 | Data modyfikacji: 2015-02-11 12:55:58.
IV Sesja Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2015r. 

1. UCHWAŁA NR IV/14/2015 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy

2. UCHWAŁA NR IV/17/2015 Wleloletni plan gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

3. UCHWAŁA NR IV/18/2015 Przystąpienie Gminy Głuchów do Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.

4. UCHWAŁA NR IV/19/2015 Ustalenie opłaty za korzystanie z Gminnego Żłobka.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:07:55.
VI Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2015 r. 

2.Uchwała nr VI/26/2015 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

3. Uchwała nr VI/27/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie służebności gruntowych

1. Uchwała nr VI/25/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Gminnego w Głuchowie

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-04-08 13:38:51 | Data modyfikacji: 2016-04-08 13:39:34.
VII Sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2015r. 

1. Uchwała nr VII/28/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

2. Uchwała nr VII/29/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

3. Uchwała nr VII/32/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r

4. Uchwała nr VII/33/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-07-17 09:20:38 | Data modyfikacji: 2015-07-17 09:23:16.
VIII Sesja Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2015r. 

1. Uchwała Rady Gminy Nr VIII/35/2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r.

2. Uchwała nr VIII/36/2015 z dnia 24 czerwca 2015 rI

3. Uchwała nr VIII/37/2015 z dnia 24 czerwca 2015 rI

4. Uchwała nr VIII/40/2015 z dnia 24 czerwca 2015 rI

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-01-21 08:49:58.
IX Sesja Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

1. Uchwała Nr IX/41/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 rI

2. Uchwała Nr IX/42/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 rI

3. Uchwała Nr IX/43/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 rI

4. Uchwała Nr IX/44/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 rI

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-01-21 08:50:37.
X Sesja Rady Gminy z dnia 21 października 2015 r. 

1. Uchwała Nr X/46/2015 z dnia 21 października 2015 r.

2. Uchwała Nr X/47/2015 z dnia 21 października 2015 r.

3. Uchwała Nr X/48/2015 z dnia 21 października 2015 r.

4. Uchwała nr X/49/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej w Michowicach

5. Uchwała Nr X/51/2015 z dnia 21 października 2015 r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-01-21 08:51:15.
XI Sesja Rady Gminy z dnia 24 listopada 2015 r. 

Załącznik Nr 1 do uchwały XI/52/2015

Uchwala Nr XI/55/2015 Rady Gminy Gluchów z dnia 24 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XI/52/2015r w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP dla Gminy Głuchów

Uchwala Nr XI/54/2015 Rady Gminy Gluchów z dnia 24 listopada 2015 r.

Uchwala Nr XI/53/2015 Rady Gminy Gluchów z dnia 24 listopada 2015 r.

Uchwala Nr XI/56/2015 Rady Gminy Gluchów z dnia 24 listopada 2015 r.

Uchwala Nr XI/57/2015 Rady Gminy Gluchów z dnia 24 listopada 2015 r.

Załacznik Nr 1 do Uchwały XI.57.2015 - IN-1

Załacznik Nr 2 do Uchwały XI.57.2015 - DN-1

Załacznik Nr 3 do Uchwały XI.57.2015 - IR-1

Załacznik Nr 4 do Uchwały XI.57.2015 - DR-1

Załacznik Nr 5 do Uchwały XI.57.2015 - IL-1

Załacznik Nr 6 do Uchwały XI.57.2015 - DL-1

12. UCHWAŁA NR XI/58/2015 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 24 listopada 2015 roku

13. UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 24 listopada 2015 roku

14.UCHWAŁA NR XI/60/2015 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 24 listopada 2015 roku

15. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 24 listopada 2015 roku

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-12-15 09:10:28.
XII Sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015r. 

Uchwała nr XII/63/2015 w sprawie uchwalenia zmiany MPZP dla Gminy Głuchów

1. UCHWAŁA NR XII/64/2015 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2015 roku

2.UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2015 rok

3. UCHWAŁA NR XII/69/2015 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2015 rok

4.UCHWAŁA NR XII/70/2015 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2015 rok

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-01-21 08:27:28 | Data modyfikacji: 2016-01-21 08:51:36.
Data wprowadzenia: 2016-01-21 08:27:28
Data modyfikacji: 2016-01-21 08:51:36
Opublikowane przez: Lech Kowara