PRZETARGI 2014r., 2015r., 2016r.

1. 17/2014 Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Głuchów w 2015r. 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2014-12-23 14:21:07.
1/2015 Remont dróg gminnych w Miłochniewicach.i
Głuchowie. 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Specyfikacja techniczna.

4. PBW Opis.

5. Przedmiar robót.

6. Kosztorys ofertowy.

7. PW Rys. nr 1.

8. PW Rys. nr 2a.

9.PW Rys. nr 2b.

10.PW Rys. nr 2c.

11. PW Rys. nr 3.

12. PW Rys. nr 4.

13. PW Rys. nr 5.

14.PW Rys. nr 6.

15. PW Rys. nr 7.

16. PW Rys. nr 8.

17. PW Rys. nr 9.

18. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

19. Załacznik (rysunek graficzny korytka) do odpowiedzi do pytań do SIWZ.

19. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dn. 16.06.2015r.

20. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-06-03 08:20:48 | Data modyfikacji: 2015-06-03 08:22:56.
2/2015 Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w
Złotej 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. STWiOR

4. Opis projektu

5. Opis inwentaryzacji budynku

6. Opis zagospodarowania działki

7. Rysunki do projektu

8. Przedmiar i kosztorys ofertowy

9. Informacja BIOZ

10. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-06-18 08:21:39 | Data modyfikacji: 2015-06-18 08:55:23.
3/2015 Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w
Janisławicach 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. STWiOR

4. Przedmiar i kosztorys ofertowy

5. Opis do projektu

6. Rysunki do projektu

7. Ekspertyza budynku szkoły

8. Opis do projektu zagospodarowania działki

9. Inwentaryzacja budynku szkoły

10. BIOZ

10. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-06-18 10:35:35.
4/2015 Adaptacja części strychu Szkoły
Podstawowej na potrzeby szkoły oraz
pomieszczenia po bibliotece szkolnej na izbę
klasową 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. STWiOR

4.Przedmiar i kosztorys ofertowy

5. Opis techniczny do projektu

6. Rysunki do projektu

7. Inwentaryzacja budynku

8. Ekspertyza budynku

9. BIOZ

10. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

11.1 Instalacja grzewcza - projekt

11.2 Instalacja grzewcza - schemat

12.1 Instalacja elektryczna - projekt

12.2 Instalacja elektryczna - schemat

13. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-06-18 13:06:05 | Data modyfikacji: 2015-06-18 13:12:15.
5/2015 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Gminy Głuchów 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załaczniki do SIWZ

4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dn. 08.07.2015

5. Załaczniki do odpowiedzi z dn. 08.07.2015

6. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dn. 09.07.2015

7. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-07-01 11:10:42.
6/2015 Zakup energii elektrycznej. 

1. Ogłoszenie.o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych

2. Ogłoszenie.o zamówieniu Platforma Licytacji

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej

5. Załącznik Nr 1 do projkektu umowy

6. Załacznik Nr 2 do projektu umowy.- Pełnomocnicteo

7. Oświadczenie o spełnianiu warunków

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

9.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

10. Wzór wniosku

11. Wykaz dostaw

12. Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

13. Pytania i odpowiedzi do dokumentacji przetargowej Nr 1

14. Pytania i odpowiedzi do dokumentacji przetargowej Nr 2

15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-07-10 11:42:39.
7/2015 Dowóz uczniów do szkół Gminy Głuchów
w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017  

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załacznik Nr 1

4. Załacznik Nr 2 Formularz oferty

5. Załacznik Nr 3 Wykaz usług

6. Załacznik Nr 4 Wykaz pojazdów

7. Załacznik Nr 5 Oświadczenie art. 22 ustawy

8. Załacznik Nr 6 Oświadczenie art. 24 ustawy

9. Załacznik Nr 7 Projekt umowy

10. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-07-23 15:00:23.
8/2015 Remont (modernizacja) boiska do tenisa
ziemnego stanowiącego element Gminnego Zespołu
Boisk Sportowych w Głuchowie 

1. Ogłoszenie.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

4. Przedmiar i kosztorys ofertowy.

5. Opis techniczny.

6. Projekt.

7. Rysunki do projektu.

8. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

9. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-09-14 13:25:26.
1/2016 Przebudowa drogi gminnej w m. Białynin
Południe. 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

4. Przedmiar robót.

5. Kosztorys ofertowy.

6. Opis techniczny projektu.

7. Rys. 1 do projektu.

8. Rys. 2 do projektu.

9. Rys. 3 do projektu.

10. Rys. 4 do projektu.

11. Rys. 5 do projektu.

12. Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-09-21 13:07:49 | Data modyfikacji: 2016-03-11 08:32:36.
10/2015 Budowie drogi wewnętrznej oraz zjazdu z
drogi krajowej nr 72 w miejscowości  

1.Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3.1 Droga - opis do projektu.

3.2 Zjazd - opis do projektu.

4. Przedmiar robót.

5. Kosztorys ofertowy.

6. Droga - rys. nr 1.

7. Droga - rys. nr 2a.

8. Droga - rys. nr 2b.

9. Droga - rys. nr 3.

10. Droga - rys. nr 4.

11. ORG Ruchu Czas Opis

12. ORG Ruchu Czas Opis

13. ORG Ruchu Czas Opis rys. nr 2.

14. ORG Ruchu Czas Opis rys. nr 3.

15. ORG Ruchu Stała Opis .

16. ORG Ruchu Stała Opis rys. nr 1.

17. ORG Ruchu Stała Opis rys. nr 2.

18. Zjazd rys. nr 1.

19. Zjazd rys. nr 2.

20. Zjazd rys. nr 3.

21. Zjazd rys. nr 4.

22. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-09-25 09:20:45.
11/2015 „Dostawa węgla kamiennego: kostki
(grubej), Eko-groszku luzem oraz Eko-groszku
workowanego do szkół i budynków komunalnych
Gminy Głuchów w sezonie grzewczym 2015/2016” 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:18:06.
12/2015 Przebudowa drogi gminnej w m. Białynin
Południe. 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. STWIOR.

4. Opis.

5. Przedmiar robót.

6. Kosztorys ofertowy.

7. Rys. Nr 1.

8. Rys. Nr 2.

9. Rys. Nr 3.

10. Rys. Nr 4

11. Rys. Nr 5.

12. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-10-05 12:05:55 | Data modyfikacji: 2015-10-05 12:06:20.
13/2015 Dostawę oleju napędowego do celów
grzewczych do Szkół Podstawowych w Wysokienicach
i Michowicach, Gminnego Przedszkola oraz NZOZ „
Dobrego Zdrowia ” w Głuchowie w sezonie
grzewczym 2015/2016 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 08.10.2015r.

4. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:08:55.
14/2015 Zimowe utrzymanie dróg w Gminie
Głuchów w sezonie zimowym 2015/201 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-10-16 10:36:43.
15/2015 Przebudowa drogi wewnętrznej, zjazdów
oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości
Michowice 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3.STWiOR.

4. Przedmiar robót.

5. Kosztorys ofertowy.

6. Opis.

7. Rys. nr 1.

8. Rys. nr 2.

9. Rys. nr 2 ele.

10. Rys nr 3.

11. Rys. nr 4.

12. Rys. nr 5.

13. Rys nr 6.

14. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

15. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-10-20 12:13:04.
16/2015 Dostawa paliwa polegająca na tankowaniu
paliwa do samochodów strażackich oraz sprzętu
jednostek OSP Gminy Głuchów w 2016r.  

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ.

3. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-10-29 11:50:10 | Data modyfikacji: 2015-10-29 11:50:43.
17/2015 Remont sieci wodociągowej z przyłączami
wody w Głuchowie, Aleja Klonowa. 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3.STWIOR

4. Przedmiar i kosztorys ofertowy sieci wodociągowej.

5. Przedmiar i kosztorys ofertowy przyłaczy wodociągowych.

6. Opis projektu.

7. Opis 2.

8. Przekrój.

9. Rys. 1.

10. Rys. 2.

11. Rys. 3.

12. Pytania Oferentów i Odpowiedzi Zamawiającego

13. Pytania i odpowiedzi do SIWZ. 23.12.2015r.

14. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-12-14 11:27:35.
18/2015 Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu gminy Głuchów w 2016
roku 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Zawiadomienie o rozstrzygnięcie przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2015-12-23 11:00:22 | Data modyfikacji: 2015-12-23 11:00:50.
1/2016 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Białynin Południe oraz remont nawierzchni drogi
gminnej Nr 115067E Białynin Południe –
Białynin Latków”  

1. Ogłoszenie o naborze

2. SIWZ

3. Opis - remont drogi.

4. STWiOR - remont drogi

5. Kosztorys ofertowy - remont drogi.

6. Kosztorys ofertowy - remont drogi - wloty drogi krajowej

7. Przedmiar robót - remont drogi

8. Przedmiar robót - remont drogi - wloty drogi krajowej

9. Rys. Nr 1

10. Rys. Nr 2 poprawiony 18.03.2016r.

11. Rys. Nr 3

12. Rys. Nr 4

13. Rys. Nr 5

14. Rys. Nr 6

15. STWOIR przebudowa drogi

16.Opis - przebudowa drogi

17. Przedmiar - przebudowa drogi

18. Kosztorys ofertowy- przebudowa drogi

19. Rys. Nr 1 - przebudowa drogi

20. Rys. Nr 2 - przebudowa drogi

21. Rys. Nr 3 - przebudowa drogi

22. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 17.03.2016r.

23. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:31:56.
2/2016 Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Janisławicach I etap - Dociepleniu
elewacji. 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

4. Rysunki -elewacje, rzuty, przekroje z projektu.

5. Kosztorys ofertowy.

6. Charakterystyka budynku szkoły.

7. Część opisowa do projektu zagospodarowania.

8. Ekspertyza budynku szkoły.

9.Opis budynku szkoły.

10. Opis techniczny budynku szkoły.

11. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-06-22 14:26:45 | Data modyfikacji: 2016-07-01 10:37:10.
3/2016 „Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Janisławicach” II etap –
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania. 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3.STWiOR

4. Przedmiar

5. Kosztorys ślepy.

6. Projekt budowlany 1

7. Projekt budowlany 2

8. Opis 1

9. Opis 2

10. RYS. 1

11. RYS. 2

12. RYS.3

13. RYS. 4

14. RYS.5

15. RYS. 6

16. PYTANIA i ODPOWIEDZI NR 1 do SIWZ 29.08.2016r.

17. Pytanie i odpowiedź Nr 2 do SIWZ

18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-08-24 10:21:41.
4/2016 „Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Janisławicach” II etap –
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania.
 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. STWiORB

4. Przedmiar robót.

5. Kosztorys ofertowy.

6. Projekt 1 Zbiornik gazu

7. Projekt 2 Instalacja co.

8. OPIS Instalacja co z kotłownią

9.OPIS Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna.

10. RYS. 1 Rzut parteru

11.RYS 2 Rzut piętra.

12. RYS 3 Instalacja co.

13. RYS 4 Rzut kotłowni

14. RYS. 5 Schemat kotłowni.

15. RYS.6 Plan zagospodarowania

16. PYTANIE i ODPOWIEDŹ NR 1 do SIWZ 16.09.2016r.

17. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-09-14 11:22:41.
5/2016 „Termomodernizacjai budynku Szkoły
Podstawowej w Janisławicach” dokończenie I
etapu - Docieplenie elewacji  

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

4. Rysunki -elewacje, rzuty, przekroje z projektu.

5. Kosztorys ofertowy.

6. Charakterystyka budynku szkoły.

7. Część opisowa do projektu zagospodarowania.

8. Ekspertyza budynku szkoły.

9.. Opis budynku szkoły.

10. Opis techniczny budynku szkoły.

11. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

12. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-09-27 13:25:09.
6/2016 „Dostawa węgla kamiennego: kostki
(grubej), Eko-groszku luzem oraz Eko-groszku
workowanego do szkół i budynków komunalnych
Gminy Głuchów w sezonie grzewczym 2016/2017” 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3.Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-09-28 15:23:30.
7/2016 Dostawa oleju napędowego do celów
grzewczych do Szkół Podstawowych w
Wysokienicach i Michowicach, Gminnego Przedszkola
oraz NZOZ „ Dobrego Zdrowia ” w Głuchowie w
sezonie grzewczym 2016/2017 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Pytanie i odpowiedź do SIWZ z dnia 30.09.2016r.

4. Zawiadomienie o rozstrzygnięcie przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-09-29 14:37:05.
8/2016 Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuchów
w sezonie zimowym 2016/2017 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:08:36.
9/2016 „Dostawa paliwa polegająca na tankowaniu
z dystrybutora samochodów oraz kosiarek
spalinowych będących w zasobie komunalnym gminy
a także samochodów strażackich i sprzętu
jednostek OSP Gminy Głuchów w roku 2017” 

1. Ogłoszenie o przetargu.

2. SIWZ

3. Zawiadomienie o rozstrzygnięcie przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-10-17 13:01:09.
10/2016. Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w miejscowościach Głuchów oraz
Złota, 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Kosztorys ofertowy sieć Głuchów

4. Kosztorys ofertowy przyłącza Głuchów

5. Kosztorys ofertowy Złota

6. Specyfikacja Techniczna Głuchów

7. Specyfikacja Techniczna Złota

8. Opis projektu Głuchów

9.Opis projektu Złota

10. Projekt ZT sieć Głuchów

11. Przekroje Sieć Głuchów

12. Projekt ZT Przekrój Złota

13. PZT Przyłącza Głuchów

14. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-10-20 13:49:31 | Data modyfikacji: 2016-11-02 13:06:51.
11/2016 Rozbudowa, budowa oraz montaż
oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy
Głuchów 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ.

3. ul. Leśna Przedmiar

4. ul. Leśna Kosztorys ofertowy

5. ul. Leśna Specyfikacja Techniczna

6. ul. Leśna Projekt budowlany

7. ul. Leśna Rysunek 1 ul.Leśna 1-13

8. ul. Leśna Rysunek 2 ul.Leśna 14-26

9.ul. Leśna Projekt linii napowietrznej 1

10. ul. Leśna Projekt linii napowietrznej 2

11. ul. Leśna Skrzynka SON

12. ul. Leśna Skrzynka ROU

13. Aleja Klonowa Przedmiar

14. Aleja Klonowa Kosztorys ofertowy

15. Aleja Klonowa Specyfikacja Techniczna

16. Aleja Klonowa Projekt budowlany

17. Aleja Klonowa Schemat

18. Aleja Klonowa Mapa

19. Celigów montaż Przedmiar

20. Celigów montaż Kosztorys ofertowy

21. Celigów montaż Specyfikacja Techniczna

22. Celigów montaż Projekt budowlany

23. Celigów montaż Mapa

24. Celigów montaż Plan linii napowietrznej

25. Celigów rozbudowa Kosztorys ofertowy

26. Celigów rozbudowa Przedmiar

27. Celigów rozbudowa Specyfikacja Techniczna

28. Celigów rozbudowa Projekt budowlany

29. Celigów rozbudowa Mapa

30. Celigów rozbudowa Schemat

31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-11-02 13:07:15 | Data modyfikacji: 2016-11-03 11:15:34.
12/2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku z terenu Gminy
Głuchów w latach 2017-2019 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:19:02.
13/2016 Bieżące utrzymanie i konserwacja
oświetlenia ulicznego Gminy Głuchów w latach
2017-2019 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Pytania Nr 1 i Nr 2 do SIWZ oraz odpowiedzi na te pytania..

4.. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-11-15 14:55:29.
14/2016 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku z terenu Gminy
Głuchów w latach 2017-2018" 

1. Ogłoszenie.

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

3.SIWZ.

4. Informacja z sesji otwarcia ofert.

5. ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-11-18 12:16:09 | Data modyfikacji: 2016-11-29 13:50:06.
15/2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku z terenu Gminy
Głuchów w latach 2017-2018” 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Pytanie i odpowiedź do SIWZ z dnia 06.12.2016r.

4. Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 9.12.2016r.

5. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-12-01 15:16:26.
16/2016 Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu gminy Głuchów w 2017 roku.
 

1. Ogłoszenie.

2. SIWZ

3. Zawiadomienie o rozstrzygnięcie przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-12-16 14:22:17.
17/2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby
Gminy Głuchów 

Ogłoszenie o zamówieniu - BZP

Ogłoszenie Platforma Licytacji

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Projekt Umowy sprzedaży energii elektrycznej

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykaz dostaw

Wzór wniosku

Załącznik nr 1 do projektu umowy

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:02:11.
Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:02:11
Opublikowane przez: Lech Kowara