Rok 2016

1. XIII Sesja Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2016r. 

1. Uchwała Nr XIII/76/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

2. Uchwała Nr XIII/75/2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

3. Uchwała Nr XIII/74/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchow na lata 2016-2019

Uchwała Nr XIII/77/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/53/2015 rady Gminy Głuchów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

5. Uchwała Nr XIII/78/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/2015 Rady Gminy Głuchów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklracji podatkowych na podatek od nieruchomości, roly i leśny

6. Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/2016

7. Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/78/2016

8. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/78/2016

9. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/78/2016

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-01-21 09:19:27 | Data modyfikacji: 2016-04-08 11:15:09.
2. XIV Sesja Rady Gminy z dnia 18 lutego 2016r. 

1. Uchwała Nr XIV/79/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

2. Uchwała Nr XIV/80/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

3. Uchwała Nr XIV/81/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżaw

4. Uchwała Nr XIV/82/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-04-08 11:04:16.
3. XV Sesja Rady Gminy z dnia 31 marca 2016 r. 

1. Uchwała Nr XV/83/2016 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf na wodę

2. Uchwała Nr XV/84/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

3. Uchwała Nr XV/86/2016 w sprawie zmiany uchwały o nadaniu statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

4. Uchwała Nr XV/85/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-04-08 11:09:19.
4. XVI Sesja Rady Gminy z dnia 31 maja 2016 r.  

1. Uchwała Nr XVI/92/2016 Rady Gminy Głuchów w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/83/2016 Rady Gminy Głuchów z dnia 31 marca 2016r.

2. Uchwała Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Głuchów w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Głuchów

3. Uchwała Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Głuchów w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni stanowiącej własność Gminy Głuchów

4. Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Głuchów w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Kochanowie

5. Uchwała Nr XVI/96/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

6. Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Głuchów z dnia 31 maja 2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/74/2016 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2016-2019

7. Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Głuchów z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Głuchów

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-06-10 14:09:17.
5. XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2016r. 

1. .Uchwała XVII/104/.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

2. .Uchwała XVII/105/.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

3. Uchwała XVII/106/.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

4. .Uchwała XVII/107/.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.7

5. .Uchwała XVII/108/.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

6..Uchwała XVII/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

7. Uchwała XVII/110/.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

8 Uchwała XVII/111/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

9. Uchwała XVII/112.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-12-06 10:52:48.
6. XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 30 sierpnia
2016r. 

1. Uchwała XVIII/118/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r.

2. Uchwała XVIII/119/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:04:55 | Data modyfikacji: 2016-12-06 11:05:14.
7. XIX Sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2016r. 
 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:08:12.
8. XX Sesja Rady Gminy z dnia 23 listopada 2016r.  

1. Uchwała Nr XX/123/2016r. z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

2. Uchwała Nr XX/124/2016r. z dnia 23 listopada 2016r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017r.

3. Uchwała Nr XX/125/2016r. z dnia 23 listopada 2016r w sprawie obniżenia kwoty stanowiacej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2017r.

4. Uchwała Nr XX/126/2016r. z dnia 23 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Uchwała Nr XX/127/2016r. z dnia 23 listopada 2016r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi na 2017r.

6. Uchwała Nr XX/128/2016r. z dnia 23 listopada 2016r w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza specjalisty dla dzieci zamieszkałych na terenie gmin powiatu skierniewickiego.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:10:27.
Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:10:27
Opublikowane przez: Lech Kowara