Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.
Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji
Niejawnych  
 Zarządzenie Nr 1-2017.pdf

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-01-23 09:06:02 | Data modyfikacji: 2017-01-23 09:10:02.
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Głuchów z
dnia 22 marca 2017r. w sprawie zasad
gospodarowania drewnem pozyskiwanym z
nieruchomości Gminy Głuchów. 

Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:14:22 | Data modyfikacji: 2017-03-27 13:14:36.
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Głuchów z
dnia 28.03.2017r. w sprawie powołania stałej
komisji przetargowej. 

Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:59:40 | Data modyfikacji: 2017-03-27 13:14:36.
Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:59:40
Opublikowane przez: Lech Kowara
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
Kierownik Jednostki
mgr inż. Andrzej Kowara
Kontakt:
Tel: (+48 46) 815-75-30
Fax: (+48 46) 815-70-58
e-mail: glochow@poczta.onet.pl