Zarządzenia Wójta Gminy - 2017r.

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji
Niejawnych  
 Zarządzenie Nr 1-2017.pdf

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-01-23 09:06:02 | Data modyfikacji: 2017-01-23 09:10:02.
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Głuchów z
dnia 22 marca 2017r. w sprawie zasad
gospodarowania drewnem pozyskiwanym z
nieruchomości Gminy Głuchów. 

Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:14:22 | Data modyfikacji: 2017-03-27 13:14:36.
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Głuchów z
dnia 28.03.2017r. w sprawie powołania stałej
komisji przetargowej. 

Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:59:40.
Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:59:40
Opublikowane przez: Lech Kowara