Plany i Programy z zakresu Ochrony Środowiska

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głuchów 

 

UCHWAŁA NR XXI/132/2016 RADY GMINY GŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głuchów"

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głuchów

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-03-01 09:55:30 | Data modyfikacji: 2019-09-10 11:14:31.
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w
Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe
dla Gminy Głuchów na lata 2016-2030 

Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego

Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Głuchów na lata 2016-2030

Załącznik nr 1 - mapa

Opinia Rdoś w Łodzi

Opinia PWIS w Łodzi

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2017-03-01 11:12:38.
Uproszczone Plany Urządzania Lasu 

Zawiadomienie o wyłożeniu projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasu obrębów ewidencyjnych Prusy oraz Głuchów

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-01-18 15:10:20 | Data modyfikacji: 2019-01-18 15:10:31.
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Głuchów 

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Głuchów o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Aktualizacja Planu Gospodaki Niskoemsyjnej dla Gminy Głuchów

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-09-10 11:23:00.
Data wprowadzenia: 2019-09-10 11:23:00
Opublikowane przez: Lech Kowara