PRZETARGI 2018r.

1/2018. Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w miejscowości Głuchów 

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar sieć wodociągowa

Kosztorys ofertowy - Sieć wodociągowa

Przedmiar przyłącza wodociągowe

Kosztorys ofertowy - Przyłącza wodociągowe

Projekt sieci wodociągowej

Projekt przyłączy wodociągowych

Projekt przejścia sieci pod drogą krajową

Opinia geotechniczna wraz z Projektem geotechnicznym - wstęp

Wyniki badań sondą dynamiczną Profil nr GL5)

Wyniki badań sondą dynamiczną Profil nr GL11

Schematy geologiczno-techniczne Karty otworu geotechnicznego Profile GL1

Mapa lokalizacji badań Arkusz A 1

Przekrój geotechniczny A-A I część

Zał.1. Lokalizacja badań - Arkusz A

Zał.1. Lokalizacja badań - Arkusz B

Zał.2.1. Mapa dok 1 ark

Zał.2.2. Mapa dok 2 ark

Zał.2.3. Mapa dok 3 ark

Zał.2.4. Mapa dok 4 ark

Zał.4.1. Głuchów Profil geotechniczny A-A

Zał.4.2. Głuchów Profil geotechniczny BB

Zał.4.3. Głuchów Profil geotechniczny CC

Zał.4.4. Głuchów Profil geotechniczny DD

Zał.6. Tabela - Zestawienie parametrów geotechnicznych

Zał.7. Dokumentacja fotograficzna

Opis i Specyfikacja Techniczna

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-02-19 10:18:26 | Data modyfikacji: 2018-02-20 13:19:03.
2/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z
przyłączami, przepompowniami ścieków i
niezbędną infrastrukturą techniczną) w
Michowicach, Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Formularz oferty

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp

OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykaz robót

Wykaz osób

Umowa z Wykonawcą - projekt

PRZEDMIAR - część 1 (budowa sieci kanalizacyjnej z dofinansowaniem)

PRZEDMIAR - część 1 (budowa sieci kanalizacyjnej bez dofinansowania)

PRZEDMIAR - część 3 (budowa przyłączy)

UKŁAD kanalizacji z podziałem na trzy części (sieć z dofinansowaniem, bez dofinansowania, przyłącza)

STWiOR

PROJEKT BUDOWLANY

Opis promocji projektu - tablice informacyjne i pamiątkowe

Tablica informacyjna i pamiatkowa - wzory w Portalu Funduszy Europejskich

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

WEZWANIE do złożenia dokumentów

WEZWANIE do złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-03-30 11:19:23 | Data modyfikacji: 2018-03-30 12:43:09.
3/2018 Zakup i dostawa używanego ciężkiego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP
Janisławice 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie_o spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu

Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postępowania

Oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Wykaz dostaw

Specyfikacja techniczna

Umowa - projekt

Pytanie i odpowiedź do postępowania przetargowego.

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-04-04 09:34:23.
4/2018 Przebudowa dróg w miejscowości Głuchów:
ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Cicha 

OGŁOSZENIE

SIWZ

Formularz oferty

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym

OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 10.04.2018 o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

UMOWA

Wykaz robót

Wykaz osób

STWiOR

Przedmiar robót Przebudowa dróg

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa dróg

Przedmiar robót Zjazdy i krawężniki

KOSZTORYS OFERTOWY Zjazdy i krawężniki

Opis techniczny

PROJEKT BUDOWLANY

Rys nr 1 10.04.2018r.

Rys nr 2 10.04.2018r.

Rys nr 3 10.04.2018r.

Rys nr 4 10.04.2018r.

Rys nr 5 10.04.2018r

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

WEZWANIE do złożenia dokumentów

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-04-10 11:39:45.
5/2018 Przebudowa drogi gminnej Białynin - Reczul
-Janisławice, odc. Reczul - Janisławice 

OGŁOSZENIE

SIWZ

FORMULARZ oferty

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp spełnianie warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1 Pzp brak podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 10.04.2018 o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Umowa - projekt

WYKAZ robót

Wykaz osób

STWiOR

PRZEDMIAR robót

PROJEKT BUDOWLANY

RYS. Nr 1

RYS. Nr 2

RYS. Nr 3

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-04-12 07:57:26.
6/2018 Przebudowa drogi gminnej Białynin-Reczul
-Janisławice odc. Reczul - Janisławice 

16 INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

SIWZ

2.1. Zał. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

2.2. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

2.3. Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

2.4. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 10.04.2018 o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej

Umowa - projekt

2.8 Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

2.9 Załącznik nr 8 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

STWiOR

PRZEDMIAR robót

PROJEKT BUDOWLANY

RYS. Nr 1

RYS. Nr 2

RYS. Nr 3

16 INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-04-27 11:48:35.
7/2018 „Gminna zbiórka odpadów zawierających
azbest z terenu Gminy Głuchów – Etap IV” 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

4. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

5.Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

6. 2.4. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 14.06.2018r. o przynależności bądź nie do grupy kapitałowe

7. Zal. nr 5 do SIWZ - WYKAZ USŁUG

8. Zal. nr 6 do SIWZ - UMOWA

9. Zał. nr 7 do SIWZ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

10. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.10.

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-06-14 14:14:03.
8/2018 "Budowa boiska sportowego" 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

4. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

5.Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

6. 2.4. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23 14.06.2018r. o przynależności bądź nie do grupy kapitałowe

7. 2.5 Zał. nr 5 do SIWZ - UMOWA .

8. 2.6. Zał. nr 6 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

9. 2.7 Zał. nr 7 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

10. STWIOR

11. PROJEKT BUDOWLANY

12. Przedmiar robót

13. Kosztorys ofertowy

14. Rys. nr 1

15. Rys. nr 2

16. Rys. nr 3

17. Rys. nr 4

18. Rys. nr 5

19. Rys. nr 6

20. Rys. nr 7

21. Rys. nr 8

22. Rys. nr 9

23. Rys. nr 10

24. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

25. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

26. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-06-18 10:39:34.
9/2018 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik do SIWZ

4. PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ

5. PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 4.07.2018r.

6. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-06-28 11:43:45.
10/2018 "Budowa boiska sportowego" 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty.

4. Zal. nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE art-25a-ust-1

5. Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1

6. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

7. Zał. nr 5 do SIWZ - UMOWA

8. Zał. nr 6 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

9. Zał. nr 7 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

10. STWiOR

11. PROJEKT BUDOWLANY

12. Przedmiar robót

13. Kosztorys ofertowy

14. Rys. nr 1

15. Rys. nr 2

16. Rys. nr 3

17. Rys. nr 4

18. Rys. nr 5

19. Rys. nr 6

20. Rys. nr 7

21. Rys. nr 8

22. Rys. nr 9

23. Rys. nr 10

24. Pytania i odpowiedzi do siwz 20 07 2018

25. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

26. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-07-04 09:43:06.
11/2018 Budowa boiska sportowego 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zal. nr 1 do SIWZ - FORMULARZ oferty

4. Zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art. 25a - ust.1 dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.Zal. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIĘ art-25a-ust-1 dot. wykluczenia z postępowania

6. Zal. nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 23

7. Zał. nr 5 do SIWZ - UMOWA .

8. Zał. nr 6 do SIWZ WYKAZ ROBÓT

9. Zał. nr 7 do SIWZ - WYKAZ OSÓB

10. STWIOR

11. PROJEKT BUDOWLANY

12. Przedmiar robót

13. Kosztorys ofertowy

14. Rys. nr 1

15. Rys. nr 2

16. Rys. nr 3

17. Rys. nr 4

18. Rys. nr 5

19. Rys. nr 6

20. Rys. nr 7

21. Rys. nr 8

22. Rys. nr 9

23. Rys. nr 10

24. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

25. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 08.08.2018r.

26. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

27. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:25:14 | Data modyfikacji: 2018-08-01 07:47:17.
12/2018 „Dostawa węgla kamiennego: kostki
(grubej) oraz eko-groszku (luzem i workowanego) do
szkół, budynków komunalnych, strażnic OSP
oraz budynku zaplecza sportowego w sezonie
grzewczym 2018/2019” 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:00:05.
13/2018 .: „Dostawa oleju napędowego do celów
grzewczych do Szkół Podstawowych w
Wysokienicach i Michowicach, Gminnego Przedszkola
oraz NZOZ „Dobrego Zdrowia” w Głuchowie
w sezonie grzewczym 2018/2019”  

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ

4. ODPOWIEDŹ na pytanie do SIWZ z dn. 06.08.2018r.

5. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

6. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-08-02 13:29:38.
14/2018 "Dostawa paliwa polegająca na tankowaniu
z dystrybutora samochodów oraz kosiarek
spalinowych będących w zasobie komunalnym gminy
a także samochodów strażackich i sprzętu
jednostek OSP Gminy Głuchów w roku 2019." 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Informacja z sesji otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:04:53 | Data modyfikacji: 2018-08-28 10:05:22.
15/2018 Zimowe utrzymanie dróg w Gminie
Głuchów w sezonie zimowym 2018/2019 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Informacja z sesji otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-09-03 10:31:27.
16/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku z terenu Gminy
Głuchów w latach 2019-2020 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ 21.09.2018r.

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

5. SIWZ ze zmianami 21.09.2018r.

6. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-09-14 11:51:50.
17/2018 Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu gminy Głuchów w 2019 roku 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. ODPOWIEDŹ na zapytanie do SIWZ z 08.10.2018r.

4. Informacja z sesji otwarcia ofert

5. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:02:38.
18/2018. Zakup energii elektrycznej dla Gminy
Głuchów oraz jednostek organizacyjnych 

1. Ogłoszenie

2.SIWZ

3. Zał. nr 1 do SIWZ - Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.

4. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

5. Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy

6. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków

7.Zał. nr 5 do SIWZ - wzór Umowy

8. Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

9. Zał. nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów grupy kapitałowej

10. Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcy...

11. Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z OSD

12. Zał. nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo (zał. nr 1 do Umowy)

13. PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ 30.10.2018r.

14. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-10-23 14:52:48 | Data modyfikacji: 2018-10-24 11:28:35.
19/2018 „Wykonanie projektu sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości
Celigów, Prusy, Prusy-Instytut, Jasień,
Wysokienice, gmina Głuchów” 

1. OGŁOSZENIE

2. SIWZ z załącznikami

3. Zał. Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

4.Zał. 2 do SIWZ- Mapa lokalizacji projektu

5. Zał. 3 do SIWZ RYS.1 Celigów Prusy-Kolonia

6. Zał. 4 do SIWZ RYS.2 Prusy Instytut

7. Zał. 5 do SIWZ RYS.3 Jasień Północ

8. Zał. 6 do SIWZ RYS.4 Jasień Południe

9. Zał 7 .do SIWZ Rys 5 Wysokienice Centrum

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. SIWZ po wprowadzenie zmian w Rozdziale III

12. PYTANIIA i ODPOWIEDZI do SIWZ 21.11.2018r.

13. Mapa

14. Plan sytuacyjny

15. INFORMACJA z Sesji otwarcia ofert 22.11.2018r.

16. Wezwanie do złożenia oświadczeń

17. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-11-09 07:50:11 | Data modyfikacji: 2018-11-13 12:09:06.
20/2018 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku z terenu Gminy
Głuchów w roku 2019” 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytanie i odpowiedź do SIWZ

4. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert - unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-11-15 12:33:36.
21/2018 Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu gminy Głuchów w 2019 roku 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-11-16 14:06:02.
22/2018 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku z terenu Gminy
Głuchów w roku 2019”. 

1. Ogłoszenie.

2.SIWZ

3. Pytanie i odpowiedź z dn. 03.12.2018r.

4. PYTANIA 2 i odpowiedzi do siwz 03.12.2018r.

5. ODPOWIEDZI na PYTANIA do SIWZ 04.12.2018r.

6. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

7. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:58:37.
23/2018 Długoterminowy kredyt w wysokości 5 000
000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu na rok 2018 

1.Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał. Nr 1 - Oferta

4. Zał. Nr 2 - Oświadczenie

5. Zał. Nr 3 - Informacja

6. Uchwała Rady Gminy Głuchów

7. Uchwała RIO

8. Uchwała WPF

9. Rb-27S za 2017

10. Rb-27S za I półrocze 2018 r

11. Rb-28S za 2017

12. Rb-28S za I półrocze 2018 r.

13. Rb-N za 2017 rok

14. Rb-N za I półrocze 2018 r.

15. Rb-NDS za 2017 rok

16. Rb-NDS za I półrocze 2018

17. Rb-Z za 2017 rok

18. Rb-Z za I półrocze 2018 r.

19. INFORMACJA z Sesji otwarcia ofert

20. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:22:54.
Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:22:54
Opublikowane przez: Lech Kowara