PRZETARGI 2018r. poniżej 30 tys. EURO

1. Remont i przebudowa szatni wraz z sanitariatami
przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Głuchowie. 

Zapytanie ofertoe

Inwentaryzacja

Przebudowa

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:42:57 | Data modyfikacji: 2018-02-19 11:52:52.
2. Zakup i montaż zestawów komputerowych oraz
tablicy interaktywnej 2. Zakup i montaż
zestawów komputerowych oraz tablicy interaktywnej
dla Szkoły Podstawowej w Głuchowie.
dla Szkoły Podstawowej w
Głuchowie” 

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-02-23 14:58:03 | Data modyfikacji: 2018-02-23 14:58:18.
3. Pełnienie usługi Nadzoru inwestorskiego nad
Budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowości Głuchów. 

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-02-26 08:50:53 | Data modyfikacji: 2018-02-26 08:52:39.
4. PEŁNIENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO nad
realizacją zadania pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej(wraz z przyłączami,
przepompowniami ścieków i niezbędną
infrastrukturą techniczną) w Michowicach,
Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów” 

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert oraz o unieważnieniu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-04-25 13:05:33.
5. PEŁNIENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO nad
realizacją zadania pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej(wraz z przyłączami,
przepompowniami ścieków i niezbędną
infrastrukturą techniczną) w Michowicach,
Celigowie i Jasieniu, gmina Głuchów”  

1. Zapytanie ofertowe

2. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:31:31 | Data modyfikacji: 2018-05-07 13:31:52.
6. „Zakup i montaż 10 szt.
monitorów interaktywnych 65” do placówek
oświatowych z terenu Gminy Głuchów” 

1. Zapytanie ofertowe

2.Pytanie i odpowiedź do specyfikacji zapytania ofertowego

Pytanie 2 i odpowiedź.do specyfikacji zapytania ofertowego.

4. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:39:21.
7. „Dostawa sprzętu ratowniczego i wyposażenia
jednostek OSP z terenu Gminy Głuchów w ramach
realizacji zadania „Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” 

1 Zapytanie ofertowe

2. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-06-18 12:50:32.
8. Remont pomieszczenia w Szkole Podstawowej w
Michowicach 

1. Zapytanie ofertowe

2. Przedmiar robót i kosztorys ślepy

3. Inwentaryzacja i przebudowa

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:57:54.
9. „Zakup sprzętu, montaż i wdrożenie w
Urzędzie Gminy Głuchów systemu do transmisji
obrad rady gminy oraz elektronicznego imiennego
głosowania przez radnych”  

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

2. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-10-30 14:33:41.
10. KREDYT  

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

2.. Rb-27S za I półrocze 2018 r

3. Rb-28S za I półrocze 2018 r

4. Rb-N za I półrocze 2018 r

5. Rb-NDS za 2017 r

6. Rb-NDS za I półrocze 2018r.

7. Rb-Z za I półrocze 2018 r.

8. Uchwała Rady Gminy

9. Uchwała WPF na 2018r.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-12-19 13:32:39.
Data wprowadzenia: 2018-12-19 13:32:39
Opublikowane przez: Lech Kowara