PRZETARGI poniżej 30 000 EURO

1. Remont i przebudowa szatni wraz z sanitariatami
przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Głuchowie. 

Zapytanie ofertoe

Inwentaryzacja

Przebudowa

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:42:57 | Data modyfikacji: 2018-02-19 11:52:52.
2. Zakup i montaż zestawów komputerowych oraz
tablicy interaktywnej 2. Zakup i montaż
zestawów komputerowych oraz tablicy interaktywnej
dla Szkoły Podstawowej w Głuchowie.
dla Szkoły Podstawowej w
Głuchowie” 

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-02-23 14:58:03 | Data modyfikacji: 2018-02-23 14:58:18.
3. Pełnienie usługi Nadzoru inwestorskiego nad
Budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowości Głuchów. 

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-02-26 08:50:53 | Data modyfikacji: 2018-02-26 08:52:39.
Data wprowadzenia: 2018-02-26 08:50:53
Data modyfikacji: 2018-02-26 08:52:39
Opublikowane przez: Lech Kowara