Susza 2018

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA
SZKÓD W 2018 ROKU 

Głuchów, dnia 25.06.2018 r. 

W związku z występującym zjawiskiem suszy na terenie województwa łódzkiego rolnicy u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w swoim gospodarstwie. Wnioski o oszacowanie szkód mogą dotyczyć upraw zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych i roślin strączkowych na glebach najsłabszych (klasa VI, V i IVb). Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Głuchowie w Referacie Rozwoju Gospodarczego – I piętro, pokój nr 1 do dnia 10 lipca 2018 r.
Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy jak wyżej lub ze strony internetowej gminy Głuchów www.bip.gluchow.pl
Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, by suma powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich. Do składanego wniosku należy załączyć wydruk bądź kopię wniosku o przyznanie płatności na 2018 r. Przyjmowane będą jedynie kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. /46/ 815-70-39

1. Wniosek rolnika

2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

3. Przykład wypełniania oświadczenia nr 1

4. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-06-25 15:19:17 | Data modyfikacji: 2018-06-25 15:21:50.
Data wprowadzenia: 2018-06-25 15:19:17
Data modyfikacji: 2018-06-25 15:21:50
Opublikowane przez: Lech Kowara