WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE w okręgu wyborczym Nr 14 - Wysokienice

1. Zarządzenia Nr 211/2018 Wojewody Łódzkiego 

1. Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-12-07 10:46:43.
2. Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 6
grudnia 2018r. 

2. Treść Komunikatu

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2018-12-07 10:49:19 | Data modyfikacji: 2018-12-07 10:50:49.
3. Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej -
Postanowienie Komisarza Wyborczego w
Skierniewicach I 

1. Skład Gminnej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:44:00.
Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:44:00
Opublikowane przez: Lech Kowara