Taryfy

 

Poniżej znajdują się informacje dotyczące taryf za zbiorowe odporowadzenie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Głuchów.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-01-10 12:36:42 | Data modyfikacji: 2019-01-10 12:37:27.

Zobacz:
 Zbiorowe odprowadzenie ścieków .  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę . 
Data wprowadzenia: 2019-01-10 12:36:42
Data modyfikacji: 2019-01-10 12:37:27
Opublikowane przez: Lech Kowara