PRZETARGI 2019 poniżej 30 tys. EURO

1. Przeprowadzenie zewnętrznego audytu w UG. 

1. Treść zapytania ofertowego.

2. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-01-17 15:01:11 | Data modyfikacji: 2019-02-21 12:19:50.
2. „Remont i przebudowa pomieszczeń szkoły na
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w
Wysokienicach” 

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis projektu.

3. Przedmiar.

4. Szkice pomieszczeń.

5. Informacja z sesji otwarcia ofert

6. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-02-13 11:51:06.
3. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis zadania

3. Kosztorys ofertowy

4. Protokół przetargowy

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:49:21.
4. Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 

1. Zapytanie ofertowe

2. Protokół z zakończenia postępowanie - wybór oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:01:46.
„Uzupełnienie ubytków tłuczniem o frakcji
0-63 mm oraz wyrównanie nierówności dróg
dojazdowych do pól (tłuczniowych i gruntowych)
w Gminie Głuchów” 

1. Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-06-25 14:46:49.
Data wprowadzenia: 2019-06-25 14:46:49
Opublikowane przez: Lech Kowara