ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 poniżej 30 tys. EURO

1. Przeprowadzenie zewnętrznego audytu w UG. 

1. Treść zapytania ofertowego.

2. INFORMACJA z sesji otwarcia ofert.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-01-17 15:01:11 | Data modyfikacji: 2019-02-21 12:19:50.
2. „Remont i przebudowa pomieszczeń szkoły na
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w
Wysokienicach” 

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis projektu.

3. Przedmiar.

4. Szkice pomieszczeń.

5. Informacja z sesji otwarcia ofert

6. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2019-02-13 11:51:06.
Data wprowadzenia: 2019-02-13 11:51:06
Opublikowane przez: Lech Kowara