Referaty

 

1. Referat Finansowy
2. Referat Gospodarczy
3. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

 

 

Urząd Gminy Głuchów

 

( PARTER )

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik Jadwiga Swaczyna      81-57-342 wew.102

Ewidencja ludności        - Podinspektor Aleksandra Botul   81-57-161 wew. 101

Obsługa Rady Gminy     - Inspektor Karolina Nitkowska     81-57-161 wew. 101

 

Pokój Nr 2

Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Bartkowicz        81-57-161

 

Pokój Nr 3
GOPS - Małgorzata Rogulska                                           81-40-177

Pokój dawnego GCI                                                         81-37-429
                                                                                        81-37-467

(I PIĘTRO)

 

Pokój Nr 1

Referat Rozwoju Gospodarczego            

Kierownik          – Maria Banaszkiewicz                       81-57-039 wew. 204

Inspektor            - Elżbieta Klemba                               81-57-039 wew. 204

 

Pokój Nr 2

Referat Rozwoju Gospodarczego – Inwestycje

Inspektor              - Marianna Szlagowska                  81-57-303  wew. 212

Inspektor              - Roman Łęczycki                         81-57-303  wew. 212

 

Pokój Nr 3

Podinspektor d/s gospodarki odpadami - Anna Klemba  81-57-303 wew. 213

 

Pokój Nr 4

Wójt – Andrzej Kowara                                               81-57-530 wew. 203

Sekretarz – Lech Kowara                                             81-57-530 wew. 202

Sekretariat – Jadwiga Leśniak                                       81-57-530 wew. 201

                                                             tel./ fax. 81-57-058  
       
                                                                 

  Pokój Nr 5

Skarbnik Gminy – Anna Lach                                      81-57-051 wew. 205

 

Pokój Nr 6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik      – Jadwiga Stelmach                               81-57-114 wew. 206

 

Pokój Nr 7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Prac. socjalny – Anna Kaczuba                                  81-57-120 wew. 207

Prac. socjalny – Hanna Supeł                                     81-57-120 wew. 207

 

Pokój Nr 8

Referat Finansowy – Podatki

Inspektor – Maria Juraś                                             81-57-304 wew. 208

Inspektor – Maria Lusa                                             81-57-304 wew. 208

 

Pokój Nr 9

Referat Finansowy - Księgowość

Inspektor – Zofia Tokarska                                      81-57-001 wew. 209

Inspektor -Bożena Łunkiewicz                                  81-57-001 wew. 209

 

Pokój Nr 10

Kasa

Referent -Teresa Zając                                            81-57-050 wew. 210

 

(II  PIĘTRO)

 

Pokój Nr 1

Biblioteka

Dyrektor Biblioteki -  Emilia Majcher                      81-57-071 

Referent     -  Justyna Gawędzka                            81-57-071

 

Inspektor d/s zarządzania oświatą - Agnieszka Burzyńska    81-57-578 wew. 301 

 

 

 

Opublikowane przez: Lech Kowara | Data wprowadzenia: 2003-07-18 09:46:53 | Data modyfikacji: 2013-12-10 09:07:05.
Data wprowadzenia: 2003-07-18 09:46:53
Data modyfikacji: 2013-12-10 09:07:05
Opublikowane przez: Lech Kowara